Wspiera KUL od wielu lat

W dniach 24-25 maja na KUL gościła Wanda Gawrońska, siostrzenica bł. Piotra Jerzego Frassatiego, patrona młodzieży i studentów, ludzi gór i Akcji Katolickiej. Została ona uhonorowana uniwersyteckim wyróżnieniem Gratae Memoriae Signum Universitatis.


Rektor KUL, ks. prof. Antoni Dębiński, wręczył Wandzie Gawrońskiej uniwersyteckie wyróżnienie Gratae Memoriae Signum Universitatis. Jest ono wyrazem szacunku i uznania za długoletnią, bezinteresowną działalność na rzecz KUL oraz podziękowaniem za jej pomoc i życzliwość.Wanda Gawrońska urodziła się w 1927 r. w rodzinie o włoskich i polskich korzeniach. Jej matką była Luciana Gawrońska z domu Frassati, ojcem polski dyplomata Jan Gawroński. Jest siostrzenicą bł. Pier Giorgio Frassatiego. Od zakończenia drugiej wojny światowej mieszka w Rzymie. Po studiach w Oksfordzie była jedną z pierwszych kobiet fotoreporterek w Europie w dziedzinie mody, a później polityki. W 1973 r. założyła w Rzymie Centro Incontri e Studi Europei – Centrum Spotkań i Studiów Europejskich, które przyznawało stypendia dla inteligencji opozycyjnej i katolickiej z Polski, w tym z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Tuż po wyborze na papieża Karola Wojtyły założyła Associazione Pier Giorgio Frassati – Amici della Universitá Cattolica di Lublino (Stowarzyszenie im. Pier Giorgia Frassatiego – Przyjaciele Katolickiego Uniwersyteckiego Lubelskiego). Jego działalność nastawiona była wyłącznie na pomoc KUL i jego pracownikom. Do roku 1988 ze stypendiów tych skorzystało około 80 osób. Prowadziła także wysyłkę książek naukowych do Polski – najhojniej do Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, która otrzymała tą drogą kilkanaście tysięcy książek, czasopism, encyklopedii i innych unikatowych publikacji.
Pani Gawrońska wspierała również polskie społeczeństwo, także społeczność KUL, podczas stanu wojennego. Prowadziła akcje charytatywne, organizowała bezpłatne konsultacje lekarskie i hospitalizacje. Od 1989 r. swoją aktywność skoncentrowała na szerzeniu kultu brata swojej matki Luciany – beatyfikowanego przez papieża Jana Pawła II w 1990 r. Pier Giorgia Frassatiego. Błogosławiony patronuje Duszpasterstwu Akademickiemu KUL. Jest także patronem jednej z lubelskich parafii – jedynej pod tym wezwaniem w Polsce. MG