Wspólna strategia zwiększa możliwości

Cztery chełmskie samorzady – Siedliszcze, Rejowiec, miasto Rejowiec Fabryczny i gmina Rejowiec Fabryczny – tworzą wspólną strategię rozwoju. Dzięki takiemu porozumieniu gminy będą miały dodatkowe punkty przy unijnych projektach.

Trzy Rejowce i Siedliszcze od dawna nawiązują ze sobą bliższą współpracę. Wspólnie tworzyły tzw. obszar górniczy, a także poszukiwały inwestorów. Teraz ta współpraca nabiera charakteru formalnego. Rady gmin podejmowały uchwały o przygotowaniu wspólnej strategii rozwoju ponadlokalnego. Koordynatorem dokumentu jest gmina Siedliszcze.

– Taki dokument jest potrzebny każdej gminie do aplikowania o pieniądze unijne – mówi Hieronim Zonik, burmistrz Siedliszcza. – A porozumienia ponadlokalne są dodatkowo punktowane przy ocenie projektów. Nasz pracownik już od kilku miesięcy pracuje nad taką strategią.

Strategia ułatwi gminom pozyskiwanie pieniędzy na różne inwestycje. – Mogą mieć charakter gminny, ale także wychodzić swoim zakresem poza obszar danego samorządu – mówi Stanisław Bodys, burmistrz Rejowca Fabrycznego. – Mamy wspólne interesy, zależy nam na rozwoju sąsiedzkim, więc zakres działań jest szeroki. I to jest w pewnym sensie wypełnienie dyrektyw unijnych, które zakładają równomierny rozwój samorządów.

– Takie ponadlokalne porozumienie mamy już m.in. z samorządami w ramach Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno-Spożywczego – mówi Tadeusz Górski, burmistrz Rejowca. – Z Rejowcami i Siedliszczem współpracowaliśmy przy okazji zabiegania o budowę kopalni. Z miastem Rejowiec Fabryczny podejmowaliśmy już wspólne działania w sprawie budowy ulicy Złotej do Wólki Rejowieckiej. Teraz ta wspólna strategia otwiera kolejne możliwości. (bf)