Wstęga przecięta, można jeździć

Przez wiele lat mieszkańcy Krasnystawskiej w Wojsławicach narzekali na stan swojej ulicy. Teraz to powinno się zmienić. W ubiegłym tygodniu zmodernizowaną drogę oddano do użytku.


Wyremontowany został prawie kilometrowy odcinek: droga została poszerzona, dzięki czemu wydzielono pas dla pieszych, wykonano także 67 zjazdów na posesje mieszkańców, przebudowano przepusty, przyłącza energetyczne oraz sieć teletechniczną; wykonano też nowe oznakowanie. Prace te kosztowały nieco ponad 1,6 mln zł.

– Znaczna część tych środków – 95 proc. – to fundusze z Polskiego Ładu. To jedno z pięciu zadań, które zrealizowaliśmy w ramach tego programu. Remonty dróg przeprowadzono także w Wojsławicach Kolonii, Putnowicach Wielkich, Krasnem i Kukawce. Biorąc pod uwagę wysokie ceny robót drogowych oraz zwiększone koszty prawie wszystkich zadań realizowanych przez gminę, to znaczne wsparcie – podkreśla Henryk Gołębiowski, wójt gminy Wojsławice. (w)