Wstęgi pękły w gminie Łopiennik

Z udziałem wójta Łopiennika Górnego Jana Kuchty, starosty Janusza Szpaka, jego zastępcy Henryka Czernieja i dyrektora ZDP Piotra Banacha, uroczyście oddano do użytku dwie wyremontowane drogi w gminie Łopiennik Górny.

W ramach porozumienia między krasnostawskim starostwem, a gminą Łopiennik Górny przebudowano ostatnio drogę powiatową Łopiennik Dolny-Żulin (na odcinku 700 metrów), a dzięki dotacji z Unii Europejskiej drogę gminną łączącą Żulin i Wolę Żulińską. – Zakres przebudowy drogi powiatowej obejmował wzmocnienie podbudowy poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, remont poboczy oraz przebudowę skrzyżowania z drogą gminną – mówi Sławomir Kamiński, rzecznik powiatu krasnostawskiego. Ten odcinek drogi wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Zamościa. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 307 tys. zł i podzieliły się nim oba samorządy.
Remont drogi gminnej z Żulina do Woli Żulińskiej odbył się zaś dzięki udziałowi środków PROW na lata 2014-2020. – Roboty wykonano na całym odcinku drogi z wyłączeniem mostu na rzece Rejka, który wraz z przyległymi dojazdami jest w bardzo dobrym stanie technicznym – podkreśla Kamiński. Zakres robót przy gminnej szosie obejmował: wycinkę zakrzaczeń i karczowanie pni, wykonanie drogi dwukierunkowej z mijankami, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego oraz umocnienie poboczy. Roboty przeprowadziła firma WOD-BUD z Kraśnika. Koszt inwestycji to 677 tys. zł (gmina Łopiennik wyłożyła 246 tys. zł, dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło 430 tys. zł). – To kolejny, tym razem ponad dwukilometrowy odcinek drogi gminnej, która została wyremontowana na terenie naszej gminy – mówił podczas uroczystości wójt Jan Kuchta. – I z pewnością nie ostatni – zapewnił. (kg)