Wstrząs, wątpienie, zdumienie, wiara…

Odbywające się podczas Tygodnia Filozoficznego wykłady i dyskusje jak zwykle przyciągnęły wielu studentów i lublinian

Kiedy celebryta mówi, że miał podczas podróży do Indii niezwykłe przeżycia metafizyczne, to prawdopodobnie ogromnie się myli.


Na mylne rozumienie terminu „metafizyka”, którym współcześnie błędnie określa się przeżycia duchowe, zwracał uwagę dr Maciej Sendłak z Uniwersytetu Warszawskiego podczas panelu dyskusyjnego 4 kwietnia 2017 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Panel, zatytułowany „Dydaktyka filozofii: metafizyka”, odbył się w ramach trwającego od 3 do 7 kwietnia br. 59. Tygodnia Filozoficznego, który w tym roku odbył się pod hasłem „Źródła filozofii europejskiej”.

Dochodzenie do prawdy

59. Tydzień Filozoficzny zorganizowało Koło Filozoficzne Studentów KUL. Jego celem – podobnie, jak poprzednich edycji, organizowanych od 1958 roku – jest aranżowanie dialogu, spotkań profesorów ze studentami oraz dyskusji nad najważniejszymi problemami filozoficznymi. „Tygodnie Filozoficzne są miejscem dochodzenia do prawdy, która być może bez nich nie miałaby szansy zostać odkryta i wyartykułowana” – podkreślała znaczenie Tygodnia dziekan Wydziału Filozofii KUL, dr hab. Monika Walczak, w publikacji „Przewodnik (nie tylko) Pascala” poświęconej minionemu, 59. Tygodniowi Filozoficznemu.
Na jego program w tym roku składały się cztery tematyczne sesje: „Wstrząs egzystencjalny”, „Wątpienie”, „Zdumienie”, „Wiara filozoficzna” oraz szereg ważnych wydarzeń towarzyszących.
Jednym z nich był wspomniany panel dyskusyjny „Dydaktyka filozofii: metafizyka” z udziałem intelektualistów ze znakomitych polskich ośrodków uniwersyteckich, a więc Uniwersytetu Jagiellońskiego – dr hab. Sebastiana Kołodziejczyka, z Uniwersytetu Warszawskiego – dr Macieja Sendłaka oraz z udziałem wybitnych filozofów z Lublina – ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka i dr. hab. Marka Piwowarczyka – obaj pracują na KUL.

Metafizyczne pomyłki

Przy okazji promowano kolejny, 6. tom z serii „Dydaktyka Filozofii” pt. „Metafizyka”, który pod redakcją ks. prof. Stanisława Janeczka wkrótce ukaże się nakładem Wydawnictwa KUL. Warto odnotować tytuły wyznaczające problematykę poprzednich tomów serii, w których swój udział miał nieżyjący już dominikanin, o. prof. Mieczysław Krąpiec, a więc: „Antropologia”, „Filozofia religii”, „Filozofia przyrody”, „Epistemologia” i „Etyka”. We wszystkich, łącznie z ostatnim „Metafizyka” zainteresowani odnajdą m.in. wskazówki dotyczące przekazywania wiedzy na powyższe tematy. Czym jest metafizyka i jak jej uczyć wypowiadali się autorzy artykułów z promowanego tomu. Przed akademikami w zakresie szkolnictwa wyższego stoją prawdziwe wyzwania skoro – jak zauważył wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, dr M. Sendłak, powszechnie myli się metafizykę z przeżyciami duchowymi. Ten błąd popełniają celebryci, ale też studenci filozofii – przynajmniej w początkach swej uniwersyteckiej edukacji. Stąd za sukces – relacjonował warszawski dydaktyk – uznaje, gdy po jego zajęciach studenci metafizykę łączą nie z duchowością, ale ze … złożonym po zajęciach drewnianym krzesłem. Metafizyka jest bowiem nauką o poznawaniu rzeczy, przy czym charakter tych rzeczy – trzeba pamiętać – nie ogranicza się do rzeczy w rozumieniu czysto materialnym.
Temperaturę żywiołowej dyskusji kontrolował prowadzący prof. Jacek Wojtysiak (KUL). On sam dzień wcześniej z temperamentem spierał się z naukowcem z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prof. Dariuszem Łukasiewiczem, odnośnie przypadku w świecie. Wtedy odnoszono się m.in. do pytania, czy Opatrzność, a więc Bóg, zapewniła nam najlepszy z możliwych światów? i czy na pewno my sami bylibyśmy w swoim postępowaniu być doskonalsi? Na marginesie prof. Wojtysiak wskazał, że przeczy temu statystyka – doświadczenie pokazuje, że dobre akty ludzkiej woli nie są tak częste, jak byśmy chcieli. Obaj naukowcy wykazali się także poczuciem humoru, co docenili licznie zgromadzeni studenci.
Ostatnim ważnym punktem 59. Tygodnia była piątkowa (7 kwietnia) dyskusja o filozofii i etyce w szkole. Nie od dzisiaj bowiem popularyzuje się uzasadniony pogląd, że jej obecność na wczesnym etapie nauki bardzo rozwija intelektualnie młodych ludzi, i pozwala im lepiej poruszać się potem w dorosłej rzeczywistości. Lubelskim znanym propagatorem idei ważności filozofii i etyki w szkole jest ks. prof. Alfred Wierzbicki, który był również obecny na Tygodniu Filozoficznym.
Monika Skarżyńska