Wszystko o pracy i edukacji

4 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krasnymstawie zorganizowano kolejne targi pracy i edukacji. Wydarzenie, które patronatem honorowym objął starosta Andrzej Leńczuk, skierowane było przede wszystkim do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, ale także do wszystkich innych osób poszukujących pracy, czy wymagających wsparcia w zakresie planowania własnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Rozpoczynając targi dyrektor ZSP nr 2 Elżbieta Zadrąg powitała zebranych gości, wśród których znaleźli się m.in. wicestarosta krasnostawski Marek Nowosadzki, burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk, Mirosław Księżuk – wiceprzewodniczący rady powiatu i jednocześnie dyrektor biura polskiego poseł Teresy Hałas, Bogusław Domański – radny powiatu krasnostawskiego, Janusz Rzepka – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie, Edyta Kisiel – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krasnymstawie i Mateusz Prucnal z Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej Instytutu Psychologii KUL.

Tegoroczna edycja targów zgromadziła wielu wystawców o różnym profilu działalności. Były to nie tylko uczelnie wyższe i szkoły policealne oferujące kontynuowanie nauki i poszerzanie kompetencji, ale także różnego rodzaju instytucje wspomagające poszukiwanie zatrudnienia i oferujące doradztwo w tym aspekcie, jak również przedstawiciele potencjalnych pracodawców – od prywatnych przedsiębiorców, po stoiska służb mundurowych.

Jedną z atrakcji przyszykowanych dla uczestników wydarzenia była debata dotycząca różnych aspektów rynku pracy. Odbyła się ona w specjalnie zaaranżowanej na tę okoliczność auli ZSP nr 2. Dyskusję poprowadził Mateusz Prucnal, zaś w roli ekspertów wypowiadali się panowie: Bogusław Domański, Janusz Rzepka oraz Robert Kościuk.

Organizatorem targów było Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Krasnymstawie wraz z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Krasnymstawie. (k)