Wybitny uczeń I LO wybrany

Laureatami zaszczytnej Nagrody im. Jana i Heleny Stefańczyków-Steftleben mają szansę zostać uczniowie kończący I LO w Krasnymstawie, posiadający wybitne osiągnięcia w nauce oraz wykazujący aktywność w szeroko pojętej działalności społecznej. W tym roku wyróżnienie trafiło do Dominika Pituchy.

Magdalena Sadowska, wychowawczyni klasy III B, w której uczy się Dominik, mówi: – W trakcie nauki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie Dominik Pitucha utrzymywał się na pozycji najlepszego ucznia w klasie i zasilał grono najzdolniejszych uczniów w szkole. Dominik ukończył klasę maturalną ze średnią ocen: 5,44.

Na koniec każdego semestru otrzymywał w pełni zasłużoną ocenę wzorową z zachowania. Nadmienić również należy, iż uczeń był zawsze punktualny, a jego średnia frekwencja na lekcjach każdego roku wynosiła ponad 95 procent. Wysoka kultura osobista, pomoc koleżeńska, zaangażowanie w życie klasy i szkoły, zawsze nienaganne zachowanie to niewątpliwie wizytówka Dominika. (k)