Wybory do rady seniorów

– W kwietniu kończy się pierwsza kadencja rady seniorów miasta Krasnystaw. Cztery lata jej funkcjonowania pokazały, że ciało to jest naszemu miastu bardzo potrzebne. Radni seniorzy zgłaszali wiele interpelacji, przedstawiali szereg pomysłów na rozwój Krasnegostawu, a przede wszystkim aktywnie uczestniczyli w organizacji wielu imprez i wydarzeń – mówi Agnieszka Sadowska z Urzędu Miasta Krasnystaw.

W związku za zakończeniem kadencji senioralnej rady 6 kwietnia burmistrz Hanna Mazurkiewicz podpisała zarządzenie dotyczące ogłoszenia wyborów do rady seniorów miasta Krasnystaw. Zgodnie z tym dokumentem w terminie do 23 kwietnia należy zgłosić do urzędu miasta kandydatury do rady. – Mogą to zrobić organizacje zrzeszające osoby starsze lub podmioty działające na ich rzecz. Osoba zainteresowana może również zgłosić się sama, jednak w tym przypadku poza oświadczeniem zawierającym zgodę na kandydowanie, potrzebna jest dodatkowo lista poparcia co najmniej 30 osób starszych – informuje Sadowska.
W przypadku, gdy liczba zgłoszonych przekroczy 17 osób 30 kwietnia Miejska Komisja Wyborcza przeprowadzi głosowanie. Ogłoszenie wyników wyborów nastąpi do 4 maja. (kg)