Wybory sołtysów

Dziewiętnaście sołectw i dziewiętnaście zebrań wiejskich zaplanowano w najbliższym czasie w gminie Leśniowice. Mieszkańcy wybiorą sołtysów na nową kadencję.

Sołtysi w gminie Leśniowice byli ostatnio rozgoryczeni, bo w związku z projektem ucyfrowienia usług publicznych, nie pobierają już podatków u mieszkańców. Opłaty można dokonać tylko za pośrednictwem kont bankowych, a sołtysi stracili wynagrodzenia za inkaso podatków. Niektórzy – mimo rekompensat w postaci podwyższonych diet za posiedzenie na sesji – mówili, że sołtysem już się nie opłaca być.

Wkrótce okaże się, który z dotychczasowych sołtysów będzie chciał kandydować na to stanowisko ponownie. Od poniedziałku, 15 kwietnia, rozpoczynają się zebrania wiejskie, na których wybierani będą sołtysi i rady sołeckie na kadencję 2019-2024. Harmonogram spotkań: Rakołupy Duże – remiza OSP, 15 kwietnia godz. 14.00; Horodysko – świetlica wiejska, 15 kwietnia godz. 15.30;

Nowy Folwark – mieszkanie sołtysa, 16 kwietnia godz. 14.00; Rakołupy – SP, 16 kwietnia godz. 15.30; Plisków – remiza OSP, 16 kwietnia godz. 17.00; Kasiłan – świetlica wiejska, 24 kwietnia godz. 14.00; Sielec – Publiczne Gimnazjum, 24 kwietnia godz. 15.30; Kumów Majoracki – remiza OSP, 24 kwietnia godz. 17.00; Kumów Plebański – remiza OSP, 25 kwietnia, godz. 14.00; Wygnańce – remiza OSP, 25 kwietnia godz. 15.30; Alojzów – świetlica wiejska, 25 kwietnia, 17.00;

Poniatówka – świetlica wiejska, 26 kwietnia godz. 14.00; Teresin – SP, 26 kwietnia godz. 15.30; Sarniak – świetlica wiejska, 26 kwietnia godz. 17.00; Majdan Leśniowski – remiza OSP, 26 kwietnia godz. 18.00; Wierzbica – remiza OSP, 29 kwietnia godz. 14.00, Janówka – świetlica wiejska – 29 kwietnia godz. 15.30; Leśniowice-Kolonia – świetlica wiejska w Janówce, 29 kwietnia godz. 17.00; Leśniowice – świetlica wiejska, 29 kwietnia godz. 18.00. (opr. mo)