Wybory w ChSM

27 kandydatów powalczy o miejsca w 11-osobowej radzie nadzorczej Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na trzyletnią kadencję. Wybory potrwają cztery dni, a rozpoczną się 3 czerwca br. Z obecnych członków rady czworo nie może ubiegać się o ponowny wybór, bo zabraniają im tego przepisy.

Tradycją jest, że Walne Zgromadzenie Członków Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w dodatku wyborcze, jest dzielone na cztery części. W pierwszej, która odbędzie się 3 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1, spotkają się mieszkańcy osiedla Śródmieście i Kolejowa. Pozostałe trzy części odbędą się w Szkole Podstawowej nr 8. We wtorek 4 czerwca będą obradować mieszkańcy osiedla XXX-lecia, dzień później osiedla Kościuszki, a w czwartek 6 czerwca – osiedla Słoneczne i Sikorskiego. Wszystkie zebrania rozpoczną się o 16.30.

Do rady nadzorczej zgłosiło się 27 kandydatów. Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa, zasłaniając się przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, czyli RODO, nie chce jednak podać ich nazwisk. Trochę to dziwne, bo członkowie spółdzielni, którzy wybierają się na walne i będą decydować o kształcie nowej rady, zapewne chcieliby wiedzieć, kto zamierza ich reprezentować, czy kandydaci cieszą się zaufaniem i uznaniem społeczeństwa. Dowiedzieliśmy się w ChSM jedynie, że zainteresowanych ponownym wyborem jest siedmioro członków obecnej rady, którym przepisy nie zabraniają ponownie kandydować.

Są to: Mirosława Chrząstek, Janina Auguściuk, Zofia Borowik, Alina Grel, Ryszard Piotrowski, Elżbieta Wolińska i Adam Wolski. Pozostali członkowie obecnej rady: Janusz Andrzejuk, Krystyna Aleksandrowicz, Przemysław Manasterski i Józef Dynysiuk, ponieważ zasiadają w niej przez dwie kadencje z rzędu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, muszą odczekać trzy lata, by ponownie kandydować. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się również, że o miejsce w radzie nadzorczej zabiegają przewodniczący dwóch rad osiedlowych, Sebastian Bielecki z Dyrekcji Dolnej i Wiesław Wróblewski ze Słonecznego.

Członkowie Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, oprócz wyborów do rady nadzorczej, zagłosują też nad udzieleniem, lub też nie, absolutorium dla zarządu, zatwierdzą sprawozdanie finansowe za 2018 rok. Podejmą też uchwały m.in. co do podziału nadwyżki budżetowej, ustalenia wysokości kwoty, na jaką spółdzielnia w br. będzie mogła zaciągnąć zobowiązanie, czy w sprawie rozliczenia różnicy między kosztami eksploatacji i utrzymania zasobów mieszkaniowych poszczególnych nieruchomości, a przychodami z opłat gospodarki nimi. 2018 rok ChSM zamknęła wynikiem dodatnim w wysokości 176 264 zł brutto i zrealizowała plan inwestycyjno-remontowy na kwotę 13 560 260 zł. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here