Wybory we włodawskiej Solidarności

(25 kwietnia) Erazm Piotr Meniów został wybrany, na kolejną kadencję, przewodniczącym Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” Ziemi Włodawskiej. To już kolejna jego kadencja na tym stanowisku. Nawet on sam żartuje, że nie wie, ile już lat jest przewodniczącym.


– To jest człowiek, któremu dobro drugiego leży na sercu – mówi jego kolega związkowiec, Piotr Kazanecki.
W skład Zarządu weszli: Andrzej Wysokiński, Dariusz Pytka i Andrzej Czarnota. NSZZ „Solidarność” Ziemi Włodawskiej ma swoich przedstawicieli w 21 zakładach pracy, szkołach i urzędach. Liczy około 200 członków. Działalność Rady Oddziału dotyczy głównie obrony praw pracowniczych, informowania pracodawców o działaniach związku, wydawania opinii, organizowania spotkań, jak również zajmowanie stanowiska na temat bieżącej sytuacji w mieście, gminach i powiecie włodawskim. Jedno z takich stanowisk Solidarność Ziemi włodawskiej przedstawi w najbliższym czasie. (r)