Wybrzmiały Żołnierskie nuty

34 wykonawców wzięło udział w III Powiatowym Konkursie Muzycznym „Żołnierskie nuty”, który odbył się 30 maja w Klubie Wojskowym w Chełmie. Zwycięzcami czterech kategorii wiekowych zostali: Agata Deniszczuk, Filip Tołysz, Lena Śmigielska i Zofia Patkowska.

Konkurs przeprowadziła Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Dąbrowskiego w Żółtańcach we współpracy z dowódcą 19. batalionu zmechanizowanego w Chełmie, Klubem Wojskowym i gminą Chełm. Patronat Honorowy nad konkursem objął starosta chełmski i wójt gminy Chełm. Występy uczestników oceniało jury w składzie: Krzysztof Weresiński, Dominika Sitarczuk, Sylweriusz Sotel. W kategorii klasy 0-I zwyciężyła Agata Deniszczuk. Drugie miejsce zajął Jan Wygiera a trzecie Mikołaj Józefek.

Wyróżnienie otrzymali Witold Zarek i Mieszko Czechowski. W kategorii klasy II-III najlepiej wypadł Filip Tołysz, kolejne miejsca zajęły Julia Panasiuk i Lena Grudzień a wyróżnienia otrzymały Anna Piotrowska i Hanna Żuk. W kategorii klasy IV-V wygrała Lena Śmigielska, drugi był Jakub Kozaczuk a trzeci Gabriel Mazurek. Wyróżniono Alicję Krzeszczyk i Milenę Pieczykolan. W kategorii klasy VI-VII pierwsze miejsce przypadło Zofii Patkowskiej, drugie Julii Czaplickiej a trzecie Zuzannie Marszaluk. Wyróżnienia otrzymali Kornelia Bulicz i Kinga Grudzień. Jury przyznało także nagrody specjalne Łucji Andrzejewskiej i Natalii Kozak.

Nagrody dla uczestników ufundowali: starosta chełmski, wójt gminy Chełm, dowódca 19. bz, Bernadetta i Jacek Iskra- Huta Szkła Marta 2, Artur Juszczak – Chełmski Park Wodny, Tomasz Naumowicz – Hurtownia „Elplus”, Dariusz Laskowski- Sushi Yamato, Ewelina Kaczmarska-Bielecka – Salon fotograficzny, Janusz Stańkowski – sołtys gminy Pokrówka- Bazylany, Zespół Śpiewaczy „Ostoja”, ks. kan. Mirosław Bończoszek, ks. Grzegorz Jarmosz, ks. Karol Mazur, rodzice klasy VI a, Monika i Krzysztof Misiurscy, Magdalena i Grzegorz Nadolscy, Monika i Piotr Kowalscy, Agnieszka i Piotr Kwiatkowscy, Joanna i Piotr Olszewscy, Daniel Olszewski, Mariusz Chełmiński, Michał Grela, Bogusław Obst oraz inni sponsorzy, którzy chcą pozostać anonimowi. Organizatorkami konkursu „Żołnierskie nuty” były: Marta Biernacka-Kozieł i Małgorzata Piech. (bf)