Wychowujemy otyłych fajtłapów?

Rozpoczęła się ostatnia edycja Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro! Fundacji Medicover. W tym roku badaniami przesiewowymi w Lublinie zostanie objętych 3000 gimnazjalistów z klas pierwszych.
Bezpłatne i nieinwazyjne badania przeprowadzane w ramach programu PoZdro!, sprawdzające ostrość widzenia, postawę ciała, sprawność krążeniowo-oddechową, masę i skład ciała trwają tylko 20 minut.  Wyniki ubiegłorocznej edycji programu PoZdro! pokazują, że wśród lubelskiej młodzieży jest najwyższy odsetek nastolatków z nadwagą i otyłością spośród miast objętych programem (22 proc.), a także najwyższy odsetek uczniów z dostateczną, słabą lub bardzo słabą aktywnością fizyczną (prawie 70 proc. przebadanej populacji). Dodatkowo aż u 6 proc. badanych w związku z bardzo słabą wydolnością fizyczną trzeba było przerwać badanie, co oznacza, że te dzieci nie mają siły potrzebnej np. do wejścia na czwarte piętro.

– Wyniki badań lubelskiej młodzieży są więcej niż niepokojące, szczególnie, że mamy do czynienia z młodzieżą w wieku 13 lat. Jeśli teraz nie zaczniemy temu przeciwdziałać, może być już za późno i za kilka lat to dziecko będzie już chorym dorosłym – mówi Agnieszka Skowrońska, koordynator lokalny Programu PoZdro. Wśród lubelskiej młodzieży jest również największy odsetek młodych zagrożonych chorobami cywilizacyjnymi.

Profilaktyka dla smyka

Uczniowie biorący udział w badaniu zostali zaproszeni do dwuletniej opieki indywidualnej, w ramach której mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji ekspertów: lekarza, psychologa, specjalisty aktywności fizycznej i dietetyka.   Do udziału w programie zaproszeni zostali również rodzice, bo to właśnie oni są dla dzieci pierwszym przykładem stylu życia. Fundacja zachęca także do aktywności fizycznej. – W ramach PoZdro!, na terenie całej Polski, zrealizowane zostały dotychczas treningi z bardzo różnych dyscyplin, wśród których każde dziecko mogło znaleźć coś dla siebie: disc golf, unihokej, rugby, szermierka, karate, zajęcia na lodowisku czy treningi kickboxingu. Wśród prowadzących byli mistrzowie olimpijscy, mistrzowie świata i Polski w swoich kategoriach i zawodnicy znanych polskich klubów sportowych.   Dotychczas w ramach Programu PoZdro! przebadano łącznie ponad 12 700 dzieci, a badania dalej trwają. (EM.K. )

Program PoZdro! od 2014 roku aktywnie walczy z epidemią otyłości i cukrzycy typu 2 w Polsce, zabiegając o zdrową teraźniejszość i przyszłość polskich dzieci. W tę prozdrowotną batalię angażuje całe środowisko wokół dziecka – szkołę i rodzinę, we współpracy z lokalnym samorządem. Ma za zadanie wyłonić młodzież zagrożoną cukrzycą typu 2, wskazać młodym ludziom oraz ich rodzinom co mają robić, żeby nie zachorować i potem praktycznie wspierać ich w drodze do zdrowia i większej aktywności fizycznej. Służą temu m.in. organizowane przez Fundację Medicover warsztaty edukacyjne, kulinarne i liczne zajęcia sportowe dla uczestników Programu.