Wygodniej, ale nie przełomowo

Telemedycyna jest w Polsce słabo rozwinięta – tak twierdzi 80 proc. lekarzy oraz 65 proc. pacjentów – wynika z badania „E-zdrowie oczami lekarzy” oraz „E-zdrowie oczami Polaków”, przeprowadzonego przez LekSeek Polska.


Co ciekawe, część respondentów nie potrafi zdefiniować tego pojęcia (29,3 proc. pacjentów, i aż 25 proc. lekarzy!). Zdaniem obu poddanych badaniu grup uzupełnianie dokumentacji medycznej jest zbyt czasochłonne – jak wynika z ankiet, zajmuje ok. 15 minut. Zakładając, że wizyta trwa 20 minut, na zbadanie pacjenta pozostaje jedynie 5 minut. W opinii lekarzy i pacjentów rozwiązaniem, które w największym stopniu ułatwiłoby pracę, jest zintegrowany system zawierający wszystkie dane medyczne pacjentów – jak wynika z podsumowania wyników ankiety.

E-recepty tak, ale…

Twórcy raportu chcieli sprawdzić, co lekarze i pacjenci sądzą o cyfryzacji służby zdrowia i jak zapatrują się na zapowiadane zmiany. Badani zauważają, że telemedycyna w Polsce potrzebuje usprawnień, a jej rozwój wpłynie pozytywnie na życie społeczne. Lekarze wymieniają takie korzyści, jak: łatwiejsze rozczytywanie recept (89 proc.) i usprawnienie procesu diagnostyki dzięki zintegrowanemu systemowi historii chorób (76 proc.). 60 proc. ankietowanych pacjentów wskazuje zmniejszenie się kolejek oraz większą ilość czasu dla pacjenta jako zalety płynące z cyfryzacji medycyny. Co ciekawe, rozwój telemedycyny w Polsce pozytywnie oceniają głównie ludzie starsi.

Dla badanych pacjentów atrakcyjnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie rejestracji on-line na refundowane wizyty (59 proc.). Niemal trzech na czterech ankietowanych chciałoby otrzymywać receptę lub zwolnienie drogą elektroniczną (np. poprzez e-mail), w tym 72,7 proc. osób w grupie wiekowej 50+. Jeśli chodzi o opinie lekarzy na temat wystawiania e-recept czy e-zwolnień, to ich zdania są podzielone: 44 proc. z nich chciałoby mieć taką możliwość, 29 proc. – nie chciałoby, a 19 proc. wyraziło swoje obawy w związku z takim rozwiązaniem. – Uważam, że cyfryzacja służby zdrowia przyniesie korzyści w postaci skrócenia czasu przeznaczanego przez lekarza na biurokratyczne czynności i dzięki temu będzie mógł on skupić się na pacjencie, a nie tylko na dokumentowaniu jego leczenia. Myślę także, że dobrze skonstruowane oprogramowanie zautomatyzuje pracę lekarzy na tyle, że podczas wizyty lekarz będzie mógł poświęcić więcej czasu samemu pacjentowi, a jednocześnie skróci się jej czas, co wpłynie na zmniejszenie kolejek do specjalistów – komentuje lek. med. Filip Diks, kardiolog.

Cyfryzacja jest nieuchronna?

Cyfryzacja polskiej służby zdrowia wiąże się z wieloma korzyściami zarówno dla pacjenta, jak i lekarza. Kompletowanie drukowanych wyników badań, recept, skierowań czy zwolnień jest kłopotliwe dla pacjenta, ale również dla lekarza, który poświęca czas na ich wypisanie. Zgubienie dokumentu wiąże się również z szeregiem komplikacji dla obu stron. Lekarze zapytani o to, jakie rozwiązania usprawniłyby ich pracę twierdzą, że najbardziej atrakcyjne są: możliwość wysyłania pacjentom przypomnień poprzez aplikację mobilną (85 proc.), a także obsługa pacjentów za pośrednictwem systemów elektronicznych zawierających dokumentację medyczną (82 proc). – Rozwój technologiczny dotyka każdego aspektu życia, również medycyny. Cyfryzacja służby zdrowia jest nieunikniona. Możemy zastanawiać się jedynie nad tym, w jakim tempie będzie postępować. Jedną z najbardziej pozytywnych zmian będzie utworzenie jednolitego systemu, dzięki któremu lekarze i pacjenci będą mieć dostęp do kompletu dokumentów za pomocą takiego oprogramowania, jak Gabinet drWidget. Lekarze, którzy już z niego korzystają, potwierdzają, że można dzięki niemu zyskać nawet 10 minut przy każdej wizycie – wyjaśnia Dominik Kieda, z LekSeek Polska.

Przyszłość publicznej służby zdrowia w perspektywie 10 lat wiązana jest przez lekarzy z upowszechnieniem nowoczesnych technologii, szczególnie, jeśli chodzi o elektroniczne recepty (85 proc.), przypomnienia przez aplikacje mobilne o zbliżających się wizytach (82 proc.) czy też e-system służący do obsługi pacjenta, który umożliwiałby dostęp do wszystkich informacji o pacjencie, jego historii i wynikach badań (79 proc).TAK