Wygra Juszczak?

Co najmniej trzyletnim stażem pracy w pomocy społecznej musi legitymować się kandydat na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie. Prezydent ogłosiła konkurs. Chętni oferty mogą składać do 8 maja. Głównym faworytem jest chełmski radny Artur Juszczak, wywodzący się z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Od ponad roku obowiązki dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie pełni Waldemar Kozioł, dotychczasowy wicedyrektor. Prezydent Agata Fisz postanowiła powołać pełnoprawnego dyrektora i w ubiegły czwartek 27 kwietnia ogłosiła konkurs. – Mamy zalecenie wojewody lubelskiego, by powoływać dyrektorów instytucji pomocy społecznej, a nie powierzać im obowiązki – wyjaśnia A. Fisz.
Kandydaci muszą m.in. wykazać się co najmniej trzyletnim doświadczeniem w pracy w pomocy społecznej, mieć wykształcenie wyższe (w konkursie nie ma mowy o magisterskim) o kierunku: administracja, prawo, ekonomia, zarządzanie, nauki społeczne i posiadać specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Oferty można składać do urzędu miasta w terminie do 8 maja.
Głównym faworytem na stanowisko dyrektora chełmskiego MOPR jest radny miejski Artur Juszczak z PSL, o czym pisaliśmy kilka tygodni temu. Juszczak pracuje właśnie w MOPR, a trafił tam z posady zastępcy kierownika chełmskiego KRUS-u. Po cichu mówi się też o kandydowaniu Urszuli Gralewicz, mającej kilkuletni staż pracy w MOPR, niegdyś dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru w chełmskim magistracie. (s)