Wyjątkowe wyróżnienie dla chełmskiego działacza PTTK

Podczas obradującego w Warszawie XX Walnego Zjazd PTTK godność Członka Honorowego PTTK otrzymał Sławomir Korpysz, jeden z wieloletnich działaczy Oddziału PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie i od 2017 r. członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK.

Członek Honorowy PTTK to najwyższe wyróżnienie w PTTK, nadawane działaczom szczególnie zasłużonym dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa w Polsce. Decyzje w sprawie nadania tytułu podejmuje Walny Zjazd PTTK, na wniosek Zarządu Głównego PTTK, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego lub Zjazdu Oddziału. Sławomir Korpysz jest członkiem PTTK od 1975 r. Posiada uprawnienia przodownika turystyki pieszej, górskiej i kolarskiej, instruktora krajoznawstwa i ochrony przyrody, przewodnika terenowego i pilota wycieczek, organizatora turystyki, społecznego opiekuna zabytków i przyrody.

Był inicjatorem i organizatorem oddziałowych imprez turystycznych (rajdy i eliminacje OMTTK). Jest członkiem referatów weryfikacyjnych Odznaki Turystyki Pieszej, Kolarskiej Odznaki Turystycznej, Górskiej Odznaki Turystycznej, Odznaki „Turysta Przyrodnik” i Odznak Krajoznawczych. Uczestniczył w szkoleniach kadry programowej PTTK. Jest autorem publikacji krajoznawczych i albumowych, poświęconych turystyce aktywnej, obiektom przyrodniczym i zabytkom Chełma i okolic.

Był inicjatorem i wieloletnim prezesem Klubu Turystyki Kwalifikowanej „Wiem”. Od 1989 r. jest członkiem Zarządu Oddziału. W latach 1993-1995 był sekretarzem, a od 1995 r. pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału. Od ponad trzydziestu lat pełni obowiązki opiekuna SKKT „Dreptak” Sawinie i Klubu Turystycznego „MłoDziK” przy MDK w Chełmie.

Drużyny obu klubów uczestniczyły wielokrotnie w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym (OMTTK), osiągając sukcesy na szczeblu wojewódzkim i centralnym. Sławomir Korpysz odznaczony jest m.in. Złotą Odznaka Honorową PTTK, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Oznaką Honorowa „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Turystyki”, Złotym Krzyżem Zasługi oraz posiada tytuł i medal „Nauczyciel Kraju Ojczystego”. (l)