Wyjątkowy człowiek

4 lipca b.r., jak podaje Katolicka Agencja Informacyjna, Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w uznaniu wyjątkowości postaci i dzieła życia ks. bpa Mieczysława Cisło przyznało mu tytuł Vir bonus, co z łaciny przełożyć można, jako „Dobry mąż”, albo też „Człowiek uczciwy”.

Wyróżnienie to przyznawane jest osobom, które przyczyniają się do realizacji idei pojednania między chrześcijaństwem a judaizmem i między Polakami, a Żydami. Biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej Mieczysław Cisło kończy swoją kadencję przewodniczącego Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski. Laureatami tytułów Vir bonus i dla kobiet Femina bona są takie osoby, jak m.in. Irena Sendlerowa, Maria Stolzman, naczelny rabin Polski Michael Schudrich, który w trakcie uroczystości w krótkim wystąpieniu nawiązał do tradycji żydowskiej, kultywującej postawy dwóch braci: uduchowionego, będącego w stałym kontakcie z Bogiem Mojżesza i Aarona, bardzo związanego z ziemskimi sprawami, szukającego pokoju miedzy ludźmi. Jego zdaniem biskup Cisło jest wybitnym połączeniem jednego i drugiego. Dziękując za przyznane wyróżnienie, ks. biskup podkreślił, że św. Jan Paweł II w swoim pontyfikacie mocno akcentował braterstwo obu narodów, co zresztą nakazuje Ewangelia i co Kościół ogłosił 50 lat temu podczas II Soboru Watykańskiego w dokumencie „Nostra aetate”.

Mieczysław Cisło ur. się 15 sierpnia 1945 r. w Niemirówku. W latach 1964-1970 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie i teologię na KUL. Stopień doktora teologii dogmatycznej uzyskał na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Pracował jako wikariusz w Krasnymstawie i w Lubartowie. W 1982 został pracownikiem naukowym KUL. W1990 r. wszedł w skład rady kapłańskiej, w 1992 został mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Archikatedralnej Lubelskiej, a w 1996 otrzymał godność kapelana honorowego Jego Świątobliwości. W 1997 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej. Święceń biskupich udzielił mu abp Józef Życiński, po śmierci, którego bp Cisło został administratorem archidiecezji. W KEP powierzono mu stanowiska przewodniczącego Rady ds. Dialogu Religijnego i Zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Luterańsko-Augsburską, członka Zespołu ds. Kontaktów z Przedstawicielami Kościoła Greckokatolickiego na Ukrainie i przewodniczącego Komitetu ds. Kontaktów z Judaizmem. Jego zawołanie biskupie to „Chrystus Pascha nostrum” – „Chrystus nasza Pascha”.
Elżbieta Kasprzycka