Wyjątkowy Dzień Kobiet w Zespole Szkół Technicznych

W Dzień Kobiet w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie odbyło się spotkanie pokoleń, stanowiące integralną cześć obchodów roku 90-lecia istnienia szkoły. Wszystkie uczennice szkoły miały okazję porozmawiać z paniami, które tworzyły historię placówki na przestrzeni minionych lat.
W forum aktywnie uczestniczyły kobiety pracujące w ZST oraz panie, które tworzyły tożsamość placówki w minionych latach, działając na jej rzecz w Radzie Rodziców. Z satysfakcją młodzież ZST przyjęła fakt udziału w tym historycznym spotkaniu Agaty Fisz, prezydent miasta Chełm oraz Elżbiety Grzyb, sekretarza Urzędu Miasta Chełm. Uczniowie do udziału w forum zaprosili również Martę Mazurek, dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, z którym ZST od wielu lat współpracuje, oraz Danutę Makaruk, prezes Stowarzyszenia „na chełmskiej”. Konwencja uroczystości została oparta na wywiadach prowadzonych „na żywo” z nimi oraz absolwentkami Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ZST: Katarzyną Krawczyk, Angeliką Głąb-Kunysz i Iloną Sobczyńską.
Wszystkie panie, pytane o receptę na sukces, dzieliły się własnymi przemyśleniami, ale jednoznacznie wskazywały również na to, że w drodze do sukcesu wspierane były przez innych: osoby, instytucje i organizacje. W rozmowie z młodzieżą opowiedziały też o swoich największych sukcesach. Spotkaniu towarzyszyły: prezentacja multimedialna i wystawa fotograficzna poświęcone szczególnej roli kobiet, których praca i pasja tworzyły i tworzą bogatą historię ZST. Wszystkie panie otrzymały tulipany. (mas)