Wykryj zawczasu

Chełmski szpital zaprasza do skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych, tj. mammografii, cytologii i kolonoskopii umożliwiających wykrycie we wczesnych stadiach i usunięcie złogów przedrakowych.

Mammografia skierowana jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które nie przechodziły badania w ciągu ostatnich dwóch lat. Badania prowadzone są w zakładzie RTG a rejestrować można się pod numerem tel. 82 562 32 11 i 82 562 31 47.
Cytologia skierowana jest do kobiet w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie przechodziły badania. Badania prowadzone są w poradni ginekologiczno-położniczej (za szpitalnym pawilonem B) a zapisywać można się pod numerem tel. 82 562 31 62.
Kolonoskopia skierowana jest do osób w wieku 50-69 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego, osób w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego oraz osób w wieku 25-49 lat z rodzin z zespołem Lyncha z potwierdzonym rozpoznaniem z poradni genetycznej. Zapisy i badania w pracowni endoskopowej – tel. nr 82 562 33 15 po godz. 12.00. (b)