Wyleją asfalt

W gminie Białopole szykują się roboty drogowe. Nowe dywaniki asfaltowe będą w sześciu miejscowościach zarówno na drogach gminnych i powiatowych.

W tym roku w gminie Białopole zaplanowano przebudowę dróg gminnych w Raciborowicach – 600 m i w Horeszkowicach – 950 m, a także powiatowych w Buśnie – 1584 m
i na odcinku Raciborowice – Kurmanów – 807 m. Urzędnicy rozstrzygnęli już przetargi i wyłonili wykonawców robót. Drogi gminne wybuduje za 268.348,40 zł Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Sadex”. Pieniądze na realizację przedsięwzięcia pochodzą z gminnego budżetu, a także z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów. Przetarg na przebudowę drogi powiatowej Raciborowice – Kurmanów wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych we Włodawie. Inwestycja będzie kosztowała 272.196,49 zł. Ten sam wykonawca, który wyasfaltuje drogi gminne – PW „Sadex” zajmie się też przebudową drogi powiatowej w Buśnie. Ponad półtorakilometrowy odcinek pochłonie 416.758,55 zł. Przebudowa dróg powiatowych jest możliwa dzięki dotacjom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wywalczonych przez gminę Białopole i chełmskie starostwo.
W tym roku zaplanowany jest jeszcze nowy dywanik asfaltowy w Teresinie – 350 m, a także utwardzenie tłuczniem ok. 600-1200 m odcinka drogi w Raciborowicach. (mo)