Wynagrodzenia podniesione, budżet uchwalony

Na ostatniej w 2021 r. sesji Rady Gminy Kamień podniesiono wynagrodzenia sołtysom, radnym i wójtowi Dariuszowi Stockiemu, który zarobi dwa razy więcej niż dotychczas. Przyjęto też budżet na 2022 rok i zaprzysiężono nowego radnego – Konrada Kozłowskiego.

Na początku obrad ślubowanie złożył Konrad Kozłowski. Do Rady Gminy Kamień wybrano go 19 grudnia ub.r. podczas wyborów uzupełniających (jego kontrkandydatką była Marzena Nafalska), zorganizowanych w związku ze złożeniem mandatu w lutym ub.r. przez Natalię Zubek-Olszewską.

Wybory uzupełniające nie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wzięły w nich udział zaledwie 32 osoby (z 217 uprawnionych) to jest 14,75 proc. uprawnionych do głosowania. Nowo wybrany radny przedstawił się samorządowcom, informując o swoim wykształceniu i zatrudnieniu (jest pracownikiem Urzędu Miasta Chełm). Stwierdził, że wiele wysiłku włożył w to, aby zostać radnym, bo przed wyborami „chodził od domu do domu”, aby przekonać do siebie wyborców. Zapewnił, że jest „nastawiony pokojowo” i liczy na współpracę.

Podwyżki wynagrodzeń jednogłośnie

Kwestie podwyżek wynagrodzeń dla sołtysów, radnych i wójta przedyskutowano na komisjach rady tuż przed świętami. Podczas obrad rada gminy jednogłośnie uchwaliła, że sołtysi za jedno posiedzenie sesji, komisji rady (a także narady sołtysów) dostaną 200 zł (dotąd 130 zł), radni 270 zł (dotąd 170 zł), a wiceprzewodnicząca rady (Ewelina Piątek) – 320 zł. Z kolei przewodniczącemu rady (od wielu lat jest nim Zbigniew Czerwonka) miesięczny ryczałt podniesiono z 700 zł do 1300 zł.

Wzrosną też – i to dwukrotnie – zarobki wójta Dariusza Stockiego, którego wynagrodzenie dotąd ze wszystkimi dodatkami wynosiło 6200 zł „na rękę”. Według uchwały przyjętej przez radnych 30 grudnia ub.r. wynagrodzenie zasadnicze wójta Stockiego wyniesie 9 160 zł (brutto). Do tego dochodzą dodatki: funkcyjny – 2500 zł, specjalny – 3498 zł oraz za lata pracy – 1832 zł. Oznacza to, że wójt Stocki miesięcznie zarobi teraz 16 990 zł brutto, czyli 12 071 zł „na rękę”.

Budżet przyjęty

Rada Gminy Kamień uchwaliła budżet na 2022 r. Dochody zaplanowano na 21 613 599,39 zł, a wydatki na 22 863 599,39 zł. Na oświatę przeznaczone zostanie 7,3 mln zł, z czego subwencja oświatowa to 3,4 mln zł, a resztę gmina dokłada z własnej kieszeni. Na zadania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 4,9 mln zł (z czego dotacje to 3,8 mln zł, a ponad milion złotych gmina dołoży do zadań własnych tj. utrzymanie DPS – 395 000 zł, dożywianie, usługi opiekuńcze).

Planowane wydatki na inwestycje stanowią 29 proc. wydatków budżetu. Przedsięwzięcia zaplanowane w tym roku to m.in. dokończenie projektu niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym tj. budowa stacji roweru gminnego na powstałym parkingu; modernizacja oczyszczalni ścieków oraz oświetlenia ulicznego; budowy: sieci wodociągowej, przydomowych oczyszczalni ścieków, ciągu pieszego przy drodze gminnej w Strachosławiu, chodnika przy drodze gminnej w Kamieniu Kolonii; przebudowa dróg gminnych, w tym m.in. drogi wewnętrznej do budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kamyk”; projektowanie dróg gminnych; zakup busa na dowóz uczniów; budowa oświetlenia ulicznego w Andrzejowie; inwestycje w ramach funduszu sołeckiego oszacowane na 321 484,61 zł.

W punkcie dotyczącym inwestycji zrealizowanych w 2021 r. wójt Stocki przedstawił radnym prezentację multimedialną, a na koniec złożył wszystkim życzenia noworoczne. (mo)

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here