Wynalazł magazyn utajonego ciepła

W dniach 29 marca – 2 kwietnia 2017 r. w Genewie odbyła się coroczna Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów „Geneva Inventions”. Wynalazek, którego współtwórcą jest lublinianin, doktorant Dariusz Zieliński, otrzymał srebrny medal, przyznany przez komisję konkursową Wystawy oraz złoty medal jako nagrodę specjalną sponsorowaną przez Urząd Patentowy Portugalii. Wynalazki oceniane były pod kątem innowacyjności, stopnia zaawansowania oraz możliwości zastosowania w przemyśle.


– Autobusy elektryczne wyposażane są niemal wyłącznie w baterie elektrochemiczne, gdy tymczasem blisko 40% energii wykorzystywane jest na procesy klimatyzacji. Pamiętając, że w procesach tych generujemy chłód lub ciepło, nieuzasadnionym ekonomicznie jest wykorzystywanie do tego celu bardzo drogich zasobników elektrochemicznych. Stąd powstał pomysł i wykonany został model laboratoryjny układu magazynowania energii termicznej – mówi prof. Wojciech Jarzyna, kierownik Katedry Napędów i Maszyn Elektrycznych.
– Nasze rozwiązanie wpływa na poprawę komfortu cieplnego pasażerów w pojazdach z napędem elektrycznym poprzez zastosowanie układu magazynowania ciepła albo chłodu. Zamiast utrzymywać ciepło lub chłód poprzez standardową klimatyzację, co w upalnych temperaturach może skrócić zasięg pojazdu nawet o 40%, energia magazynowana jest w formie ciepła utajonego – wyjaśnia mgr inż. Dariusz Zieliński.
Urządzenie składa się z 2 głównych części: wysokosprawnego generatora ciepła lub chłodu oraz magazynu energii. Połączone są one ze sobą obwodem hydraulicznym. Materiałem gromadzącym energię może być woda.
– Nasze urządzenie ma następujące zalety: większa pojemność energii w tej samej masie co bateria, wielokrotnie niższa cena oraz brak negatywnego oddziaływania na środowisko – podsumowuje D. Zieliński.
Aby przeprowadzić badania w terenie zespół inżynierów z Politechniki Lubelskiej zainstalował mniejszą wersję urządzenia w autobusie Ekovolt, użytkowanym przez MPK Lublin.
Magdalena Gładysz

Była to 45. edycja największej i najbardziej prestiżowej wystawy wynalazków w Europie, która gromadzi pasjonatów techniki: wynalazców, projektantów i konstruktorów. W wydarzeniu wzięło udział ok. 700 wystawców z 40 krajów, którzy zaprezentowali blisko tysiąc wynalazków i innowacyjnych pomysłów. Wystawę odwiedziło około 57 tysięcy gości z pięciu kontynentów.
Dotychczas doktoranci i studenci Politechniki Lubelskiej na Międzynarodowych Wystawach Wynalazków w Genewie zdobyli aż 11 złotych, 12 srebrnych, 3 brązowe medale oraz 14 nagród specjalnych.