Na wypadek terroru w szkole

W środę w I LO w Krasnymstawie zorganizowano szkolenie dla dyrektorów szkół oraz przedstawicieli placówek oświatowych. Policjanci uczyli pedagogów zasad postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

 

Spotkanie zorganizowała Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie. Poświęcono je zasadom postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego. – Funkcjonariusze omawiali m.in. ogólne zasady organizacji i funkcjonowania systemów alarmowania, mówili o obowiązkach, jakie nakładane są na dyrektorów placówek oświatowych na wypadek wtargnięcia napastnika do szkoły – opowiada Piotr Wasilewski, rzecznik krasnostawskiej policji. Pedagogów zapoznano także ze sposobami postępowania w razie otrzymania przez daną placówkę podejrzanej przesyłki. (k)