Wypalasz – zabijasz

Nie ma dnia, by strażacy z powiatu krasnostawskiego nie musieli walczyć z wypalanymi trawami i polami. Zdarza się, że dochodzi do pożaru lasów i śmierci zwierząt. – Po raz kolejny apelujemy! Nie wypalajmy traw! – mówi Kamil Bereza, rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie.

Wirkowiec, Stężyca Kolonia, Izbica, Józefów, Bończa, Łopiennik Dolny, Żółkiewka – nie ma dnia, by strażacy z Krasnegostawu i ochotnicy z poszczególnych gmin z terenu powiatu, nie musieli wyjeżdżać do pożaru traw i pól. – Od 7 stycznia do 9 kwietnia zanotowaliśmy 59 tego typu interwencji – mówi Kamil Bereza, rzecznik krasnostawskiej straży pożarnej.

O ile w styczniu były 2 takie pożary to w lutym już 10, w marcu aż 32, a od 1 do 9 kwietnia – 15. W kilku przypadkach, np. w Wirkowicach (gmina Izbica) i Józefowie (gmina Krasnystaw), od płonących traw zapaliły się znajdujące obok lasy. – Pożary tego typu mają zazwyczaj duże rozmiary, angażują sporą ilość strażaków, pochłaniają mnóstwo czasu.

Ten czas i energię strażacy mogliby spożytkować inaczej, czyjeś życie może być w tym czasie zagrożone, a strażacy muszą wtedy gasić łąki – podkreśla Bereza. Wypalanie traw przynosi ogromne straty w ekosystemie. Giną zwierzęta w stanowiskach lęgowych oraz niezliczone skupiska owadów.

Ogień wypala florę, która stanowi różnorodne źródło pokarmu dla jakże cennych dla człowieka pszczół. W roku 2019, w ogólnej liczbie 153 520 odnotowanych pożarów w Polsce, aż 55 912 było pożarami traw i nieużytków rolnych (36,4 procent wszystkich pożarów).

Pożary traw i nieużytków objęły powierzchnię 24 151 ha. W wyniku tych pożarów zginęło 10 osób, a 140 odniosło obrażenia. Straty po pożarach traw i nieużytków wyceniono na 40,9 mln zł. Średni czas działań gaśniczych przy pożarach traw wyniósł 54 minuty, a strażacy wyjeżdżali do tych pożarów co 9 minut.

Do gaszenia pożarów traw i nieużytków strażacy zużyli 183 413 171 litrów wody co stanowi pojemność 49 basenów olimpijskich. W 2019 roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała 8896 pożarów lasów, w której to liczbie mieszczą się także pożary lasów nienależących do Lasów Państwowych. W wyniku pożarów w lasach zginęło siedem osób, a 31 odniosło obrażenia. (k)