Wypłata wstecz

Dobra wiadomość dla osób, które chcą złożyć wniosek o emeryturę lub rentę, lecz obawiają się to robić w czasie zagrożenia koronawirusem.

– Dotychczas emerytura lub renta przysługiwała od miesiąca, w którym klient złożył wniosek. Jednak w czasie epidemii niektórzy obawiają się wizyt w urzędach. Trudniej jest też zgromadzić niezbędną dokumentację. Dlatego ustawa, zwana tarczą antykryzysową, przewiduje, że wniosek o emeryturę lub rentę można złożyć później – w terminie do 30 dni od upływu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Mimo późniejszego wniosku, emerytura lub renta będą przysługiwać także za wcześniejsze miesiące, nawet od 1 marca – informuje Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim.

Wystarczy dołączyć do wniosku oświadczenie, w którym klient wskaże, od jakiej daty ZUS ma przyznać emeryturę lub rentę. – Na dzień wskazany w dokumencie klient musi spełniać wszystkie kryteria do przyznania świadczenia (np. ukończenie wieku emerytalnego, data powstania niezdolności do pracy). Data w oświadczeniu nie może być wcześniejsza niż 1 marca 2020 roku. Na podstawie tak złożonego wniosku ZUS przyzna emeryturę lub rentę także za okres wstecz i wypłaci ją z wyrównaniem. Identyczna zasada dotyczy wniosków o przeliczenie wysokości emerytury lub renty oraz wniosków o podjęcie zawieszonej wypłaty świadczenia – dodaje Korba.

Przepisy, które pozwalają na późniejsze złożenie wniosku, nie mają jednak zastosowania do świadczeń przyznawanych w drodze wyjątku ani do tzw. „Mama4+”.

Dłuższe terminy dotyczą natomiast świadczeń przedemerytalnych. Wniosek trzeba złożyć standardowo w ciągu 30 dni od wydania niezbędnego zaświadczenia przez urząd pracy. Jeśli ten termin mija w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii, to wniosek można złożyć w ciągu 30 dni od ich ustania. Osoby, które dorabiają do świadczeń przedemerytalnych, mają więcej czasu na powiadomienie ZUS o wysokości przychodów. W tym przypadku również obowiązuje termin do 30 dni od ustania epidemii Covid-19. (opr. pc)