Wyremontują fragment Nałęczowskiej

Ratusz ogłosił przetarg na remont odcinka ulicy Nałęczowskiej. Chodzi o fragment od skrzyżowania z ulicą Gnieźnieńską do posesji numer 58. Zarząd Dróg i Mostów ogłosił już przetarg w tej sprawie. Roboty na ulicy Nałęczowskiej mają się zakończyć najpóźniej 31 lipca tego roku.


Chodzi o będący w nie najlepszym stanie odcinek o długości około 600 metrów. Roboty mają objąć fragment Nałęczowskiej od skrzyżowania z Gnieźnieńską do posesji numer 58. Mają się zakończyć najpóźniej 31 lipca tego roku. Na oferty urzędnicy czekają do środy, 15 kwietnia.

Wykonawca będzie musiał m.in.: „sporządzić dokumentację projektową w oparciu o program funkcjonalno–użytkowy”, „wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp” oraz sprawować tzw. nadzór autorski. GR