Wyremontują Nadrzeczną

Wyremontowany ma zostać około 750-metrowy fragment ulicy Nadrzecznej w dzielnicy Dziesiąta. Chodzi o odcinek od ulicy Rejtana do ul. Tuwima. Udało się wyłonić wykonawcę prac, które mają się zakończyć najpóźniej pod koniec lipca tego roku.

Do ogłoszonego przez Zarząd Dróg i Mostów przetargu stanęły trzy firmy. Miasto zamierzało wydać na to zadanie maksymalnie 305 tysięcy złotych brutto. Najmniej, bo nieco ponad 250 tysięcy złotych, zaproponowało Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lublinie i właśnie ta oferta zwyciężyła. – Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert – czytamy w uzasadnieniu decyzji.

Pozostałe dwie oferty były droższe. Prawie 270 tysięcy zażyczył sobie pruszkowski Strabag. Najwięcej, bo 350 tysięcy złotych, chciała spółka WOD-BUD z Kraśnika. Wszystkie firmy proponowały 5-letni okres gwarancji. Roboty mają się zakończyć najpóźniej 31 lipca tego roku.

gr