Wyremontują tamę

Miasto zaciągnie 12,7 miliona złotych pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na remont prawej tamy na Zalewie Zemborzyckim oraz na budowę nowych przepompowni wody w rejonie ulic Grzybowej i Niezapominajki.


Decyzję w tej sprawie podjęli na czwartkowej sesji radni. Po zgodzie WFOŚiGW miasto otrzymałoby środki w dwóch transach – 5,6 mln zł w tym roku i 7,11 mln w 2019 r.
Fundusze zasilą ważne i potrzebne inwestycje na Zalewie Zemborzyckim. Odnowiona prawa zapora, o długości 1300 metrów, pozwoliłaby podnieść poziomu wody w zbiorniku, aby lepiej zabezpieczał mieszkańców przed powodzią.
Konieczna jest również wymiana dwóch przepompowni. Obecne, zainstalowane na wysokości ulic Grzybowej i Niezapominajki, są bardzo przeciążone. Przepompowują dużo więcej wody niż zakładano przy ich projektowaniu i wykonaniu w 1974 roku (wtedy też otwarto Zalew Zemborzycki).
– „Remont urządzeń hydrotechnicznych zalewu umożliwi przywrócenie projektowanej pojemności retencyjnej zbiornika. Co wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa odprowadzania wód opadowych rzeką Bystrzycą – czytamy w uzasadnieniu.
Całość prac może pochłonąć blisko 16 mln zł. Dzięki pożyczce miasto wyłożyłoby ze swojego budżetu nieco ponad 3 mln zł. – „Zadanie ujęte jest w budżecie miasta Lublin na 2018 r.” – czytamy w uzasadnieniu podpisanym przez wiceprezydenta Krzysztofa Komorskiego, skarbnik miasta Irenę Szumlak i zastępcę dyrektora Wydziału Budżetu i Księgowości Lucynę Sternik. CH