Wyremontują za dwa lata

Na tę inwestycję mieszkańcy gminy Rudnik czekali od kilku lat. Blisko czterokilometrowy odcinek mocno zdewastowanej drogi powiatowej z Rudnika w kierunku Mościsk zostanie zmodernizowany, ale dopiero w 2018 roku i pod warunkiem, że powiat otrzyma dofinansowanie z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Blisko 4-kilometrowy odcinek drogi powiatowej z Rudnika do Mościsk od kilku lat prosi się o remont. Szosa jest w fatalnym stanie, a najgorzej wygląda odcinek prowadzący przez las. – Już przy 70 km/h można tam uszkodzić auto, dlatego też większość lokalnych kierowców odcinek ten pokonuje bardzo wolno, starając się nie jechać po dziurach. Ale i tak wszystkich nie da się ominąć – mówi jeden z mieszkańców Rudnika.
Urzędnicy ze starostwa w Krasnymstawie w końcu dostrzegli potrzebę przebudowy drogi i na ten rok zaplanowali wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej. Inwestycja ma być realizowana we współudziale z gminą Rudnik.
– Jest decyzja, że drogę tę w przyszłym roku zgłosimy do programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, z terminem realizacji na 2018 rok – mówi Janusz Szpak, starosta krasnostawski.
Z programu powiat może liczyć na dofinansowanie w wysokości 50 procent. Drugą połowę w równych częściach zabezpieczą powiat krasnostawski i gmina Rudnik. – Dla nas będzie to niemałe obciążenie finansowe – podkreśla wójt gminy, Tadeusz Zdunek. – Wstępnie wyliczyliśmy, że będziemy musieli zabezpieczyć w budżecie ponad 800 tys. zł.
Projekt ma przewidywać wymianę nawierzchni asfaltowej na odcinku od Mościsk, od trasy wojewódzkiej Żółkiewka – Sitaniec, aż do końca miejscowości Rudnik. – Wstępnie planowaliśmy remont do bloku, jednak zdecydowałem, że zakończymy go za ostatnią posesją. Na całej długości Rudnika zostanie wybudowany chodnik, co na pewno poprawi bezpieczeństwo pieszych. (ps)