Wyścig o dotacje

Aż 74 miliony złotych trafi do przedsiębiorców: osób samozatrudnionych, mikro i małe firmy z Lublina i województwa lubelskiego, które na skutek wystąpienia pandemii COVID-19 odnotowały spadek obrotów. Chodzi o wsparcie z funduszy europejskich, które wypłacać będzie Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości. Nabór wniosków ruszy w najbliższą środę, 15 lipca.


Przedsiębiorcy z Lublina i województwa będą mogli przeznaczyć dotację, podobnie jak subwencją, o którą można ubiegać się z tzw. tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju, na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy, w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników, czy bieżące opłaty lokalowo-czynszowe. – Zależało nam na tym, aby sięganie po tę formę pomocy było jak najprostsze, aby wniosek był maksymalnie łatwy do wypełnienia.

Zdajemy sobie sprawę, że zainteresowanie dotacjami jest bardzo duże, dlatego prosimy o cierpliwość w kontakcie z urzędem – mówi wicemarszałek województwa lubelskiego, Michał Mulawa, uczestniczący w czwartkowej wideokonferencji, podczas której ogłoszony został program pomocowy dla przedsiębiorców z Lubelskiego dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dotacji będzie zależna od liczby zatrudnionych pracowników na umowę o pracę w przeliczeniu na pełne etaty w firmie i czas, na jaki przedsiębiorca zadeklaruje utrzymanie działalności gospodarczej (maksymalnie 3 miesiące). I tak osoba samozatrudniona może liczyć na maksymalnie około 23,5 tys. zł w przypadku wnioskowania o wsparcie na 3 miesiące. Na największą pomoc mogą liczyć małe przedsiębiorstwa zatrudniające maksymalnie 49 osób, które za ten sam okres (3 miesiące) mogą uzyskać około 165 tys. zł. Warunkiem bezzwrotności w wparcia będzie utrzymanie działalności gospodarczej przez zadeklarowany przez przedsiębiorcę okres (od 1 do 3 miesięcy licząc od następnego miesiąca, w którym złożono wniosek o dofinansowanie).

Do kogo skierowan@e jest wsparcie?

Wsparcie przeznaczone jest dla osób samozatrudnionych, a także mikro- i małych przedsiębiorstw, które mają siedzibę i prowadzą działalność na terenie województwa lubelskiego. Wsparcie może jednak uzyskać firma, która w związku z wystąpieniem pandemii odnotowała spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranego miesiąca br. począwszy od 1 marca br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do tożsamego miesiąca ubiegłego roku. Warunkiem uzyskania wsparcia jest prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz prowadzenie jej w momencie ubiegania się o dofinansowanie.

Złożenie wniosku

Nabór wniosków rozpocznie się 15 lipca o godzinie 10.00 i potrwa do momentu, gdy wartość złożonych wniosków przekroczy 140% alokacji lub do złożenia 5 tysięcy wniosków. Dokumentacja do naboru dostępna jest na stronie internetowej: www.rpo.lubeskie.pl.

Wypełnienie wniosku za pośrednictwem strony internetowej jest możliwe już od 9 lipca, aby wnioskodawcy mogli wcześniej przygotować się do aplikowania o wsparcie. O przyznaniu wsparcia decydować będzie kolejność zgłoszeń, składanych przez system teleinformatyczny LSI2014. I ta zasada budzi kontrowersje wśród przedsiębiorców. – Pomoc powinna faktycznie trafić do tych, którzy jej potrzebują, tj. ponieśli długofalowe i niemożliwe do odrobienia straty, a nie tych, którzy będą szybsi przy składaniu wniosków, a tylko formalnie mogą wykazać wymagany poziom spadku obrotów, a teraz ich działalność i przychody powróciły do stanu sprzed epidemii.

Jak wypełnić wniosek?

Wnioski aplikacyjne składane będą przez system teleinformatyczny LSI2014 na stronie: https://lsi2014.lubelskie.pl/main/any/start. Osoba podpisująca wniosek musi posiadać profil zaufany EPUAP lub podpis elektroniczny, gdyż jest to niezbędne do stworzenia profilu firmy w systemie LSI2014 oraz do podpisania wysyłanego wniosku. Informacje, jak krok po kroku stworzyć profil zaufany EPUAP oraz jak zarejestrować profil firmy w systemie LSI2014, dostępne są w filmach instruktażowych przygotowanych przez LAWP. Szczegółowe informacje uzyskać można u pracowników Punktu Kontaktowego LAWP: tel. 81 462 38 31, 81 462 38 12, e-mail: lawp@lawp.eu.BS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here