Wystarczy lista i cel

Wystarczy tylko złożyć wniosek, jak to zrobili wolontariusze przed finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy rok temu wolontariusze przed Światowymi Dniami Młodzieży, by uzyskać ulgę w komunikacji miejskiej.


10 radnych PO tuż przed końcem minionego roku zgłosiło swój pomysł, żeby wolontariusze biorący udział w 26. Finale WOŚP mogli w dniu zbiórki korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej.
– W przypadku wniosku o zwolnienie wolontariuszy WOŚP to takie zwolnienie z opłat za przejazd będzie miało miejsce. Zgodnie z uchwałą rady miasta może dojść do takiego zwolnienia w przypadku, gdy jest przedstawiony konkretny cel społeczny, kulturalny bądź charytatywny – wyjaśnia Beata Krzyżanowska, rzecznik prezydenta Lublina.
Zareagowała Fundacja Wolności, apelując o rozszerzenie tego przywileju.
– Rozszerzenie tego zwolnienia polegałoby na objęciu nim wszystkich wolontariuszy działających w Lublinie przez cały rok dla przejazdów w ramach prowadzonej działalności wolontaryjnej – zaznacza Krzysztof Jakubowski, prezes Fundacji. – Taki gest ze strony miasta byłby wyrazem uznania dla bezinteresownej pracy każdego wolontariusza oraz jego zaangażowania na rzecz dobra wspólnego – dodaje.
Fundacja nie chce różnicować wolontariuszy ze względu na rodzaj wykonywanej pracy czy organizację.
Ale inni wolontariusze też mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów i to na mocy wspominanej przez rzeczniczkę uchwały.
– Nie jest potrzebna w takim przypadku dodatkowa uchwała rady miasta. Potrzebny tylko skonkretyzowany wniosek, na podstawie którego można by oszacować zarówno liczbę, jak i to, jakie byłyby to osoby. Musiałaby to być konkretna lista wolontariuszy, tak jak jest w przypadku WOŚP, czy ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży, gdzie na podstawie wniosku z listą wolontariuszy wystawiane były upoważnienia – podkreśla rzeczniczka ratusza. BCH