Wyszkol się z domem kultury

Krasnostawski Dom Kultury został partnerem projektu „Zaproś nas do siebie!”. To nowe przedsięwzięcie Narodowego Centrum Kultury, które powstało przy współpracy trzech programów działających na rzecz profesjonalizacji sektora kultury: Domu Kultury+, Kadry Kultury i Platformy Kultury. Dzięki niemu jesienią KDK zorganizuje cykl bezpłatnych szkoleń.

Pierwsze szkolenie, pt. „Edukacja i animacja kulturalna – w poszukiwaniu inspiracji” zaplanowano na 10 i 11 października, drugie – „Partnerstwo w projekcie” odbędzie się w dniach 8-9 listopada, a trzecie – „Diagnoza i ewaluacja działań instytucji” – 21 i 22 listopada. – Szkolenia skierowane są do pracowników instytucji kultury, animatorów, pracowników wydziałów kultury samorządu terytorialnego, pracowników placówek oświatowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli biznesu, a także reprezentantów innych podmiotów działających w sektorze kultury – mówi Damian Kozyrski, dyrektor KDK. Regulamin szkoleń i karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.kultura.krasnystaw.pl w zakładce „Projekty”. Rekrutacja na szkolenie „Edukacja i animacja kulturalna – w poszukiwaniu inspiracji” trwa tylko do 5 października. Ilość miejsc ograniczona. (kg)