Wytwórnia mas – masa obaw

Stowarzyszenie Integracyjne „Magnum Bonum” i Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie protestują przeciwko planowanej budowie wytwórni mas bitumicznych przy ul. Borowej. – Nie chcemy sąsiadować z firmą, która będzie hałasować i zanieczyszczać powietrze – mówi Wiesław Brodowski, prezes „Magnum Bonum”.

Starostwo chce pozbyć się działki o numerze 536/4 przy ul. Borowej w Krasnymstawie. Według obwieszczenia, jakie pojawiło się na stronie internetowej urzędu miasta Krasnystaw, wytwórnię mas bitumicznych chce tu budować jedna z zamojskich firm. Planowanej inwestycji nie chcą jednak i Stowarzyszenie integracyjne Magnum Bonum, i Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie, znajdujące się w pobliżu wspomnianej działki.
– W związku z planowanym rozpoczęciem inwestycji stanowczo sprzeciwiamy się jej realizacji – czytamy w piśmie, które przesłał do nas i do burmistrz Krasnegostawu Hanny Mazurkiewicz, Wiesław Brodowski, prezes Magnum Bonum. – Stowarzyszenie nasze prowadzi Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny przy ul. Krasickiego 4A i 4C, z którego korzystają osoby niepełnosprawne, głównie są to dzieci z wieloraką niepełnosprawnością, z najcięższymi dysfunkcjami psychorozwojowymi. Funkcjonowanie wytwórni mas bitumicznych uniemożliwi nam prowadzenie stosowanych metod rehabilitacji, zwłaszcza z zakresu hipoterapii. Ponadto na placu znajdującym się 60 m od granicy planowanej wytwórni mas bitumicznych organizowane są wielokrotnie w ciągu roku różne przedsięwzięcia na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu całego województwa lubelskiego – pisze Brodowski. Prezes Magnum Bonum zwraca też uwagę na fakt, że do Ośrodka przyjeżdżają osoby korzystające z noclegów. – Funkcjonowanie wytwórni mas bitumicznych spowoduje zmniejszenie atrakcyjności naszego obiektu, bo osoby przyjeżdżające zrezygnują z pobytu w Ośrodku ze względu na funkcjonowanie takiego zakładu. Nasze stowarzyszenie prowadzi tu również działalność gospodarczą polegającą na organizacji szkoleń, konferencji, wesel i innych uroczystości rodzinnych. Funkcjonowanie wytwórni mas bitumicznych wpłynie negatywnie na zmniejszenie liczby osób korzystających z naszych usług – dodaje Brodowski.
Prezes Magnum Bonum zwrócił się też do burmistrz Mazurkiewicz z prośbą „o rozważenie możliwości opracowania bądź dostosowania planu przestrzennego zagospodarowania działki 536/4 oraz innych działek znajdujących się w pobliżu Osiedla Rońsko uwzględniającego potrzeby i bezpieczeństwo mieszkańców oraz zakładów pracy w taki sposób, aby nigdy nie doszło do powstania zabudowy uciążliwej, emitującej spaliny bądź hałas, utrudniającej codzienne funkcjonowanie firm i ludzi”. – Ponieważ Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie sprzedaje działkę 536/4, bardzo dobrym rozwiązaniem byłby zakup tej działki przez Urząd Miasta w Krasnymstawie i wykorzystanie jej dla potrzeb mieszkańców Osiedla Rońsko – podkreśla nasz rozmówca.
– Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie również wyraża wątpliwości i obawy związane z możliwością powstania w tej części miasta wytwórni mas bitumicznych – mówi Krzysztof Bortacki z OSM Krasnystaw. Do tematu wrócimy. (kg)