Wyższy próg do 500+ dla niesamodzielnych

Ważna zmiana dla pełnoletnich osób wymagających stałej opieki. Od marca wzrosła maksymalna kwota dochodów, przy której mogą pobierać świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, tzw. 500+ dla niesamodzielnych.

Tzw. 500+ dla niesamodzielnych przysługuje pełnoletniej osobie, która ma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Może je pobierać, jeśli jej dochody ze świadczeń z budżetu państwa nie przekraczają 1896,13 zł brutto.

– Taki próg obowiązuje od 1 marca i jest o około 124 zł wyższy niż poprzednio – mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Świadczenia finansowane ze środków publicznych to np. emerytury czy renty wypłacane przez ZUS, KRUS i inne organy. Do tej grupy zaliczają się również świadczenia z pomocy społecznej o charakterze innym niż jednorazowe, np. zasiłki stałe, dodatek mieszkaniowy.

Świadczenie 500+ dla niesamodzielnych nie zawsze będzie wypłacone w pełnej wysokości 500 zł. Na pełne świadczenie może liczyć osoba o dochodach do 1396,13 zł brutto.

– Jeżeli ktoś pobiera świadczenia ze środków publicznych w kwocie wyższej niż 1396,13 zł, też może liczyć na dodatkowe pieniądze, ale pomniejszone zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. To znaczy, że otrzyma w takiej sytuacji różnicę między kwotą 1896,13 zł a sumą swoich pozostałych świadczeń – dodaje Korba.

Świadczenia uzupełniające dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na koniec ubiegłego roku w ZUS z takiej formy wsparcia korzystało około 390 tys. osób, w województwie lubelskim prawie 31,6 tys. osób. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here