Wzorowa troska o kaplicę

Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim została jednym z laureatów tegorocznej edycji prestiżowego, ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany”.

Ogłoszenie wyników

i wręczenie nagród w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany 2017” odbyło się 19 kwietnia br. podczas uroczystej gali obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Bydgoszczy. Kaplica Trójcy Świętej zdobyła nagrodę, przyznaną po raz pierwszy, w kategorii „Właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem”. Jury nagrodziło obiekt za „wieloletnie, systematyczne i konsekwentne prowadzenie działań konserwatorskich oraz rewaloryzacyjnych zabytku o unikalnej wartości, obejmujących nie tylko wnętrza kaplicy, ale i jej formę zewnętrzną”.
Dzięki właściwej opiece, usytuowana na dziedzińcu Zamku Lubelskiego, Kaplica Trójcy Świętej, będąca jednym z najcenniejszych i najciekawszych zabytków sztuki średniowiecznej w Polsce i w Europie, jest wielką atrakcją dla znawców i miłośników zabytków przeszłości zwiedzających Zamek Lubelski. (K)