Wzrasta potencjał naukowy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II wzbogacił się o grono nowych doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów. Ślubowanie doktorskie złożyło 39 osób – najwięcej z wydziału prawa. Dyplomy doktora habilitowanego odebrało 16 naukowców – 5 teologów, 4 filozofów, 3 prawników i po dwie osoby z wydziału humanistycznego i społecznego.
Awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymało 5 wykładowców z Wydziału Teologii: ks. dr hab. Grzegorz Barth, o. dr hab. Marek Fiałkowski, ks. prof. Marek Jagodziński, ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz oraz ks. dr hab. Marcin Składanowski. Natomiast awans na stanowisko profesora zwyczajnego odebrał ks. prof. Zdzisław Janiec.
Dopełnieniem tej uroczystości była ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych pracownikom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W imieniu Prezydenta RP dekoracji dokonał wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2016 roku o nadaniu odznaczeń na wniosek ministra nauki i szkolnictwa wyższego za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki Złotym Krzyżem Zasługi został odznaczony prof. Marian Surdacki, kierownik Katedry Historii Wychowania i Opieki Społecznej w Instytucie Pedagogiki; Srebrnym Krzyżem Zasługi – prof. Ewa Lekka-Kowalik, kierownik Katedry Metodologii Nauk i dyrektor Instytutu Jana Pawła II oraz ks. prof. Stanisław Fel, dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL, kierownik Katedry Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej;
Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał prof. Krzysztof Narecki, kierownik Katedry Filologii Greckiej oraz prorektor ds. studenckich kadencji 2012-2016.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2016 r. za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków, wynikających z pracy zawodowej Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę odznaczona została dr Iwona Ulfik-Jaworska, adiunkt w Instytucie Psychologii.
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczeni zostali: dr hab. Zdzisław Kudelski, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej oraz prof. Przemysław Gut z Instytutu Filozofii.MG