Wzrosły lokalne opłaty

Rada Gminy Wojsławice jednogłośnie zatwierdziła stawki lokalnych opłat, które będą obowiązywać w 2023 r. Wyższy będzie podatek rolny, wzrośnie również ten od nieruchomości i środków transportowych.

Wysokość podatku rolnego jest ustalana na podstawie średniej ceny kwintala żyta ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ale samorządy mają prawo tę cenę obniżać. Gmina Wojsławice skorzystała z tej możliwości. W myśl przyjętej przez radnych uchwały, średnią cenę skupu żyta obniżono z 74,05 zł/q do 66 zł/q, a to oznacza, że za każdy hektar przeliczeniowy rolnicy z terenu gminy zapłacą po 165 zł. W porównaniu do stawki obowiązującej w tym roku, to wzrost o 15 zł z ha.

Podczas ubiegłotygodniowej sesji (28.11) radni zatwierdzili również nowe stawki podatku od nieruchomości. Dla przykładu: podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie 1,10 zł/mkw. (było 1 zł), podatek od budynków mieszkalnych ustalono w kwocie 0,80 zł/mkw. pow. użytkowej (było 0,50 zł), a od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 27 zł/mkw. pow. użytkowej (było 22,50 zł). Od nowego roku wyższe będą także stawki podatku od środków transportowych. (w)