Z Kuferka Babuni

Już po raz szósty Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych w Krasnymstawie zorganizowało festiwal artystyczny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

Tegoroczna tematyka festiwalu „Z kuferka babuni” była okazją do popularyzacji dawnych obyczajów, tradycji, kultury naszego regionu, integracji dzieci, młodzieży i dorosłych a także promocji talentów, umiejętności i aktywności społecznej dzieci-uczestników imprezy. W przedsięwzięcie aktywnie włączył się Bank Spółdzielczy w Izbicy na czele z prezesem Marcinem Wojewodą. W wydarzeniu wzięła też udział poseł Teresa Hałas i radny powiatowy Mirosław Księżuk. (k, fot. BS Izbica)