Z Niemienic do Zażółkwi po wertepach

– To mógłby być doskonały skrót, gdyby nie był w tak fatalnym stanie – skarżą się mieszkańcy Krasnegostawu i gminy Krasnystaw. Mowa o drodze gminnej łączącej Zażółkiew z Niemienicami. – W miarę możliwości finansowych po wykonaniu remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej, postaramy się o uzupełnienie dużych ubytków kruszywem drogowym – komentuje Andrzej Bas z gminy Krasnystaw.

O fatalny stan łącznika między Niemienicami, a drogą wojewódzką nr 842 w Zażółkwi, skracający dystans między miejscowościami z kilku kilometrów do kilkuset metrów, zapytaliśmy w gminie Krasnystaw na prośbę mieszkańców gminy Krasnystaw i samego Krasnegostawu.

– W ubiegłym roku gmina Krasnystaw dokonała remontu mostu nad rzeką Żółkiewka, znajdującego się w ciągu tej drogi, oraz opracowała dokumentację projektową na przebudowę drogi wojewódzkiej wraz z budową chodnika, odwodnieniem, przebudową zatok autobusowych – odpisał nam Andrzej Bas, kierownik referatu budownictwa, gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska w gminie Krasnystaw.

– W 2018 r. rozpoczęto przebudowę drogi nr 842 na odcinku 900 metrów. W chwili obecnej trwają rozmowy z samorządem województwa lubelskiego na temat realizacji w tym roku tego zadania przy współudziale środków finansowych gminy Krasnystaw. Z tego też powodu nie możemy zadeklarować terminu przebudowy lub budowy nowej drogi.

W miarę możliwości finansowych po wykonaniu remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej postaramy się o uzupełnienie dużych ubytków kruszywem drogowym – dodaje. (k)