Z pomocą re-starterom

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego odbyły się warsztaty Regionalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu REBORN. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, a także sektora bankowego.


Motywem przewodnim spotkania, podobnie jak i całego projektu, było usprawnienie narzędzi odnoszących się do ponownego podjęcia działalności gospodarczej i tworzenia pozytywnego wizerunku firm, które po porażce biznesowej chcą ponownie wrócić na rynek i kontynuować działalność gospodarczą.

Dlatego w trakcie spotkania starano się przeanalizować możliwe do wdrożenia instrumenty wsparcia skierowane do przedsiębiorstw, które znajdują się w obszarze zainteresowania polityki nowej szansy. Chodzi głównie o przedsiębiorstwa zagrożone w rozumieniu przepisów prawa wspólnotowego oraz krajowego, a także tych, którzy zdecydowali się na powtórne założenie działalności gospodarczej.

Wkrótce rozpoczną się prace nad opracowaniem tzw. Regionalnego Planu Działania, który będzie zawierał konkretny zestaw działań wspierający tzw. re-starterów. Dlatego kolejnym działaniem i elementem dyskusji z interesariuszami będzie określenie charakteru, warunków oraz konkretnych parametrów instrumentu wsparcia, który mógłby zostać wdrożony w województwie lubelskim.

Wszyscy zainteresowani włączeniem się do udziału w projekcie mogą kontaktować się z koordynatorem – Elżbietą Szulc-Wałecką, tel. 81 537 16 21. Szczegółowe informacje na stronie projektu https://www.interregeurope.eu/reborn/