Z pomocy społecznej do Biblioteki

Prezydent Chełma powierzył Katarzynie Sokołowskiej obowiązki dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Wcześniej pracowała ona głównie w instytucjach zajmujących się pomocą społeczną, była m.in. dyrektorem CIS i MOPR.

Od 1 sierpnia Robert Chełmicki nie jest dyrektorem Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Był nim przez 11 lat. Gdy w maju ogłoszono konkurs na szefa tej placówki, Chełmicki nie ukrywał, że do niego przystąpi. W czerwcu, podczas komisji rady miasta, przy rozpatrywaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury, urzędnicy wyliczyli nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli w Bibliotece. Poinformowali przy tym o złożonym w tej sprawie zawiadomieniu do rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Chełmicki, który uczestniczył w obradach, udzielał wyjaśnień, ale był zszokowany, bo takiego obrotu spraw i „wzięcia na tapetę” się nie spodziewał.

Kilku radnych opozycji nie kryło oburzenia, że do całej sytuacji doszło akurat w trakcie konkursu na dyrektora Biblioteki. Radna Agata Fisz stwierdziła wprost, że trudno oprzeć się wrażeniu, iż to celowe, obrzydliwe szukanie haków na dyrektora. Mimo wszystko Chełmicki w konkursie wystartował. Był jedynym kandydatem. Nie było więc niespodzianki, że przeszedł do drugiego etapu rekrutacji, tj. rozmowy kwalifikacyjnej. Po niej okazało się jednak, że pięciu z dziewięciu członków komisji (której przewodniczyła wiceprezydent Chełma Dorota Cieślik), nie zgadza się by Chełmicki nadal szefował Bibliotece. Sam zainteresowany nie chciał sprawy komentować i z dniem 31 lipca pożegnał się z pracą.

Na początku ubiegłego tygodnia prezydent Jakub Banaszek obowiązki dyrektora ChBP powierzył Katarzynie Sokołowskiej, która ostatnio pracowała jako szef departamentu obsługi mieszkańców UM Chełm. Na pytanie, jakie wykształcenie ma Sokołowska, co ma wspólnego z szeroko rozumianą kulturą, urząd nie odpowiedział. Przypomnijmy, że nowa dyrektor Biblioteki ma doświadczanie pracy głównie w jednostkach związanych z pomocą społeczną. Jest twórczynią i wieloletnim dyrektorem Centrum Integracji Społecznej w Chełmie, później przez 2 lata kierowała Miejskim Ośrodkiem Pomowcy Rodzinie. Stamtąd trafiła do departamentu obsługi mieszkańców UM Chełm. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here