Z radnymi tylko przez Internet

Pandemia koronawirusa spowodowała zawieszenie dyżurów radnych w biurze rady miasta. Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy zostali pozbawieni z nimi kontaktu. Wszelkie pisma mogą składać przez platformę ePUAP lub wysyłać pocztą elektroniczną.

Covid-19 ogranicza niemal wszystkie dziedziny życia. Sytuacja pandemiczna jest powodem zawieszenia dyżurów chełmskich radnych. Wcześniej w każdy czwartek przez dwie godziny radni na zmianę oczekiwali w biurze rady miasta na interesantów. Z kolei przewodniczący lub jego zastępcy do dyspozycji mieszkańców byli w każdy wtorek.

Kontakt z miejskimi radnymi w czasie pandemii jest możliwy tylko za pośrednictwem Internetu. – W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid-19 ograniczenia w kontaktach społecznych objęły także administrację. Dlatego, dla zapewnienia bezpieczeństwa interesantom i pracownikom, magistrat funkcjonuje w ograniczonej formule, a wraz z nim także rada miasta – podkreślają urzędnicy z Biura Prasowego Prezydenta.

Wszyscy radni są do dyspozycji mieszkańców, ale bezpośrednie spotkania są niemożliwe. Radni zapewniają, że zajmą się każdą przekazaną sprawą, a pisma mieszkańcy mogą przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy rady miasta: biuro.rady@umchelm.pl.

W dalszym ciągu też można zostawić dokumenty w tradycyjnej pisemnej formie w Departamencie Obsługi Mieszkańców, który mieści się na parterze budynku Urzędu Miasta przy ul. Lubelskiej 65, lub wrzucić do urny w zamkniętej kopercie opisanej „Biuro Rady Miasta”, wraz z podaniem numeru telefonu, który ułatwi komunikację z wnioskodawcą. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here