Za mało i po terminie

Tylko jedna firma zainteresowała się na razie dzierżawą budynku po liceum w Rejowcu. Ofertę złożyła spółka ETD Investment, w której właścicielem jest Arkadiusz Tofil, rektor chełmskiej PWSZ. To jego żona prowadziła w Rejowcu owiany złą sławą poprawczak. – Nie ma już zgody na taką działalność – zapowiada starosta.

Powiat, który niedawno odebrał nieruchomości od firmy Almi-Edu Moniki Tofil, która prowadziła w liceum Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, szuka teraz sposobu ich zagospodarowania. Jedną z propozycji przedstawioną radnym przez starostę jest próba wydzierżawienia obiektu. Urzędnicy ogłosili ten zamiar w internecie i oszacowali, że przyszły najemca powinien płacić co najmniej 16 tys. zł miesięcznego czynszu. Na ogłoszenie, ale po ustalonym przez urząd terminie, wpłynęła tylko jedna oferta. Złożyła ją zarejestrowana w Lublinie spółka ETD Investment, której prezesem i głównym właścicielem jest rektor chełmskiej PWSZ, Arkadiusz Tofil, a wiceprezesem i udziałowcem Beata Fałda, prorektor ds. rozwoju PWSZ.
– Pan Tofil zaproponował 10 tys. zł czynszu, co oczywiście jest dla nas kwotą poniżej naszych oczekiwań i nie do zaakceptowania – mówi Piotr Deniszczuk, starosta chełmski. – Nie do zaakceptowania jest także prowadzenie w tych obiektach działalności takiej samej czy nawet zbliżonej do poprawczaka, co skrupulatnie zastrzeżemy w każdej umowie dzierżawy.
Starosta mówi, że A. Tofil przyjął to do wiadomości i deklaruje, że obiekt interesuje go pod kątem działalności typowo oświatowej. Być może w związku z przystąpieniem senatora Józefa Zająca, byłego rektora, a teraz prorektora PWSZ, do partii Jarosława Gowina, ministra szkolnictwa wyższego, ma rzeczywiście inny pomysł na prowadzenie tam działalności. A może liczy na rychłą zmianę władzy w powiecie?
– Ponieważ termin minął, a budynkiem i internatem interesuje się przedsiębiorca z branży medycznej, damy kolejne obwieszczenie o możliwości dzierżawy – mówi Deniszczuk. (reb)