Za mało zaplanowali, ale i tak zrobią?

Powiat chełmski chce dostosować budynek liceum i internatu w Rejowcu, w którym funkcjonował poprawczak, do potrzeb domu pomocy społecznej. Ale w przetargu na dokumentację zaplanował na to za mało pieniędzy.

Już w poprzedniej kadencji starosta zapowiadał, że nieruchomość po liceum w Rejowcu zostanie przeznaczona na dom pomocy społecznej, co spotkało się z aplauzem mieszkańców miasteczka, radnych i burmistrza. Pomysł pojawił się, gdy o budynki powiatowych DPS w Kaniem i Chojnie Nowym wystąpili spadkobiercy, a nabrał przyspieszenia, gdy sąd nakazał zwrot nieruchomości w Kaniem. Powiat ogłosił przetarg na przygotowanie dokumentacji technicznej.

Zaplanował na to 30 tys. zł. Przy tego typu inwestycjach to raczej niewielka suma. Otwarcie ofert to potwierdziło. Chętnych do przygotowania dokumentacji nie zabrało. Ale ceny z ofert znacznie przewyższały to, co powiat zaplanował wydać. Najniższa oferta, architekta z Chełma, opiewała na 116 tys. zł. kolejne to już 196 i 233 tys. zł.

Co zrobi powiat? Mimo takich cen, do ubiegłego piątku urzędnicy z powiatu nie zdecydowali się na unieważnienie przetargu. Nieoficjalnie mówi się, że staroście zależy na tym, aby zagospodarować nieużywany budynek. Co może znaczyć, że powiat wysupła dodatkowe pieniądze z budżetu. (bf)