Za rok podrożeje woda

W przyszłym roku czeka nas duża podwyżka opłat za wodę. W dodatku zupełnie niezależna od miejskiej spółki. Jak powiedział na komisji budżetu prezes MPGK, Zbigniew Matuszczak, zmienia się ustawa Prawo wodne i drastycznie mają pójść w górę opłaty za pobór wód podziemnych.

Jak już pisaliśmy, opłaty za zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni pozostaną na dotychczasowym poziomie, czyli łącznie 9,57 zł brutto za metr wody i ścieków. Stawka ta będzie obowiązywała na pewno do końca lutego 2018 roku. Tak w środę 1 lutego na sesji zdecydowali miejscy radni.
Prezes MPGK, Zbigniew Matuszczak, uzasadniając projekt uchwały, stwierdził, że spółka nie zarabia na wodzie, ale też nie notuje strat. Ta działalność ma co roku bilansować się.
Niestety, 2018 rok nie będzie już tak optymistyczny. Jak stwierdził prezes Matuszczak, zmienia się ustawa Prawo wodne i rząd chce powołać nową instytucję – Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie. Ma ona inkasować od firm zajmujących się zaopatrzeniem mieszkańców w wodę wyższe opłaty za pobór wód podziemnych. Planuje się, że jeden metr sześcienny ma kosztować od 15 do 30 gr w przypadku indywidualnych odbiorców oraz nawet 90 gr w taryfie przemysłowej. Ostatecznych stawek jeszcze nie ma. Obecnie opłata ta nie przekracza grosza za metr sześcienny. Podwyżka spowoduje, że w przyszłym roku miejska spółka będzie musiała podnieść ceny. (ps)