Za śmieci zapłacimy, jak za złoto?!

Szokującej treści pismo obiegło w ubiegłym tygodniu powiat krasnostawski. Wynika z niego, że spółka Kras-Eko od stycznia 2019 r. drastycznie podniesie ceny za składowanie odpadów. Np. metali z 5 zł za tonę na 220 zł! To 44 razy więcej niż dotychczas! Władze miasta Krasnystaw zapewniają, że zrobią wszystko, by podwyżki były jak najmniej dotkliwe dla mieszkańców.

„Nowy Tydzień” dotarł do cennika usług składowania odpadów przez Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Kras-Eko w Wincentowie, jaki ma obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Dane są szokujące. Okazuje się, że składowanie metali, które do końca 2018 r. kosztuje 5 zł za tonę, ma kosztować 220 zł za tonę!

Składowanie szkła zdrożeje z 5 zł na 110 zł, zmieszanych odpadów komunalnych z 165 zł na 408 zł, tworzyw sztucznych z 15 zł na 220 zł, papieru z 15 zł na 220 zł, a odpadów biodegradowalnych z 50 zł za tonę na 200 zł za tonę. W związku z tym zmieni się też cennik usług wywozu odpadów komunalnych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krasnymstawie nieruchomościom tzw. niezamieszkałym, czyli np. firmom. Spółka proponuje, by wywóz odpadów w pojemnikach SM 100: kosztował nie 12,78 zł netto, jak dotychczas, a 19,8 zł (plus 8 procent VAT).

Wywóz odpadów w pojemnikach SM 240 – nie 25,56 zł netto, lecz 39,6 zł (plus VAT). Wywóz odpadów w pojemnikach 1,1 m sześc. – nie 59,50 zł, lecz 86,7 zł (plus VAT). Wywóz odpadów komunalnych w pojemnikach 1,1 m sześc. (selektywna zbiórka) – nie 32 zł, a 52 zł (plus VAT). Wywóz odpadów w kontenerach KP-7 – nie 59,4 zł, a 77,9 (plus VAT), a odpadów biodegradowalnych składowanych w workach 160 l: nie 6 zł, jak dotychczas, a 9,5 zł (plus VAT).

Ostatecznie o tym, jak wielkie podwyżki czekają mieszkańców Krasnegostawu zdecyduje burmistrz w porozumieniu z radą miasta. Władze miasta w dość specyficzny sposób odniosły się do planowanych zmian w odpłatach za składowanie i wywóz śmieci. Na stronie internetowej magistratu pojawiło się oświadczenie, pod którym nie podpisał się jednak ani burmistrz Robert Kościuk, ani przewodniczący rady miasta Janusz Rzepka. Autorem oświadczenia jest tajemniczy „Samorząd Miasta Krasnystaw”. Przytaczamy całą jego treść:

„Szanowni Państwo, Mieszkańcy Krasnegostawu! Wszyscy musimy się zmierzyć z trudną, ale niezwykle ważną dla nas decyzją. Podejmie ją Burmistrz wspólnie z Radą Miasta Krasnystaw, a jej skutki odczujemy wszyscy. Chodzi o zwiększenie opłat za wywóz odpadów pochodzących od mieszkańców i firm działających w naszym Mieście. Warto podkreślić, że problem ten dotknął nie tylko nas, ale i zdecydowaną większość gmin oraz miast Polski. Musimy wszyscy uświadomić sobie, że z roku na rok „produkujemy” coraz więcej odpadów, a w ostatnim okresie drastycznie wzrosły koszty ich wywozu i utylizacji.

Drożeje paliwo używane do ich transportu, a także energia elektryczna. Największym obciążeniem dla samorządu, na którym spoczywa obowiązek utrzymania porządku w naszym mieście, jest jednak opłata środowiskowa przekazywana do Urzędu Marszałkowskiego m.in. za przyjęcie naszych odpadów na składowisko. Jej stawka w ciągu ostatnich dwóch lat podwoiła się, a już wkrótce będzie czterokrotnie wyższa. W 2017 roku opłata środowiskowa wynosiła za tonę odpadów niewiele ponad 74 zł, od stycznia 2019 roku będzie to 170 zł, a w 2020 roku aż 270 zł.

Pomimo tych niesprzyjających okoliczności podjęto działania w celu ograniczenia do niezbędnego minimum kosztów wywozu śmieci. W konsekwencji stawki zaproponowane mieszkańcom podczas wrześniowej sesji Rady Miasta Krasnystaw oraz przedstawione w ostatnim czasie przedsiębiorcom ulegną zmniejszeniu, a władze Miasta zrobią wszystko, by konieczne podwyżki była dla Państwa jak najmniej dotkliwe”.

Do tematu wrócimy. (kg)