Zabawa i wiedza na Arenie

Jak to działa, przekonamy się o tym podczas XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki. Tylko do 1 czerwca trwa rejestracja projektów na to wydarzenie. Choć odbędzie się on dopiero we wrześniu, już teraz układany jest jego program.
Lubelski Festiwal Nauki jest jednym z największych w kraju. To ważne wydarzenie w życiu naukowym i kulturalnym naszego miasta, o czym świadczy stale rosnąca liczba jego uczestników. Celem festiwalu jest promocja nauki oraz wzbudzenie w uczestnikach chęci zgłębiania wiedzy. Festiwalowe wydarzenia integrują lubelskie środowisko naukowe i służą prezentacji jego osiągnięć – co roku w programie znajduje się ponad 1000 projektów.
Swoje pomysły mogą zgłaszać: pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracownicy administracyjni, pracownicy techniczni i techniczno-inżynieryjni, studenci, doktoranci, itp. Rejestrować się można w serwisie: www.festiwal.lublin.pl.
Festiwal odbędzie się w dniach 17 – 23 września 2016 r. pod hasłem „Nauka źródłem inspiracji”. W niedzielę 18 września na stadionie „Arena Lublin” zaplanowano Piknik Naukowy.
Funkcję koordynatora środowiskowego wydarzenia pełni w tym roku Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.MG