Żabiński i kto jeszcze?

W najbliższy wtorek poznamy nazwiska kandydatów na stanowisko dyrektora Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Do konkursu zgłosiły się dwie osoby. Termin składania ofert minął w czwartej 10 maja.


– Wiem tylko, że wpłynęły dwie oferty – mówi radny Sławomir Niepogoda, przewodniczący komisji konkursowej. – Zgodnie z zapisami w ogłoszeniu konkursu nie było obowiązku podpisywania koperty imieniem i nazwiskiem. Dlatego też dziś nie wiemy, kto ubiega się o stanowisko dyrektora MSP ZOZ. Koperty zostaną otwarte komisyjne we wtorek 15 maja.

Konkurs został ogłoszony, bo dotychczasowy wieloletni dyrektor MSP ZOZ Lech Błazucki zrezygnował z funkcji, ponieważ odszedł na emeryturę. Od kilku miesięcy obowiązki dyrektora jednostki pełni dotychczasowy zastępca Mariusz Żabiński. I to właśnie jego w minionym tygodniu widziano w chełmskim magistracie z dużą kopertą w ręku. Można jedynie domyślać się, że Żabiński złożył swoją ofertę do konkursu. (s)