Zabrodzie – Ciekawostki lokalne (87)

Z historii


„W 1827 r. miejscowość należała do gminy Wereszczyńska Wola (…) Przed 1864 r. w Zabrodziu powstała kolonia niemiecka (…) Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas Królestwa Polskiego z 1907 r.).Wówczas w guberni siedleckiej (…) Według zestawienia „Ilość cerkwi prawosławnych w powiecie włodawskim przed wojną” wynika, że w tej wsi było 3 prawosławnych i 161 katolików. W omawianym okresie miejscowość należała do parafii prawosławnej w Wereszczynie”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010

Przed wojną…

„Według spisu z 30 września 1921 r. miejscowość należała do gminy Wola Wereszczyńska. Posiadała 23 domy i 2 inne budynki z przeznaczeniem na zamieszkanie. Liczyła 168 osób, w tym 76 mężczyzn oraz 92 kobiet, w tym 144 rzymskokatolików, 3 prawosławnych i 21 ewangelików. 168 osób deklarowało narodowość polską”.
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, tom IV województwo lubelskie, Warszawa 1924

…po wojnie

„Według danych gminy Wola Wereszczyńska w 1947 r., w Zabrodziu mieszkało 137 osób. Należało do nich 231,83 ha ziemi (…) W 1954 r., po nowym podziale administracyjnym powiatu włodawskiego miejscowość należała do Gromadzkiej Rady Narodowej w Urszulinie (…) W 1965 r. w Zabrodziu założona została Ochotnicza Straż Pożarna (…) W 1972 r. w miejscowości działalność prowadziło Kółko Rolnicze”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010

Scalenia za ponad 2 mln

„W 2006 roku Starostwo Powiatowe we Włodawie podpisało umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego na sfinansowanie scalania gruntów we wsi Zabrodzie. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie ponad 2 mln 260 tys. złotych. Część środków (1 mln 813 tys. zł.) przekazanych zostanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego. Scalanie gruntów odbyło się w latach 2007-2008. Skorzystało z niego 75 osób”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010

Trzynaście naszych, dwie po sąsiedzku

Według danych Wikipedii w Polsce jest trzynaście miejscowości noszących nazwę Zabrodzie, w tym dwie w województwie lubelskim: Zabrodzie w powiecie łukowskim oraz opisywana miejscowość w powiecie włodawskim. Zabrodzie to także nazwy dwóch wsi na Ukrainie. Oba sioła odwiedzić można w obwodzie wołyńskim. (opr. ad)