Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci

(24 marca) Debata społeczna, zorganizowana w ramach cyklu spotkań pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, miała miejsce we włodawskim starostwie i zgromadziła pełną salę, głównie młodzieży. Tematem przewodnim była cyberprzestępczość, w tym kradzież tożsamości, oszustwa dokonywane za pośrednictwem portali internetowych, wykorzystanie personaliów i wizerunku osoby na stronach internetowych.
Rolę gospodarzy spotkania pełnili: podinsp. Wioletta Pawluk – komendant powiatowy policji we Włodawie i Adam Panasiuk – wicestarosta włodawski. Przybyli samorządowcy, przedstawiciele służb, nauczyciele i młodzież.
Omówiono narzędzie „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, za pośrednictwem którego wskazywać można obszary i miejsca zagrożone występowaniem wszelkiego rodzaju czynów zabronionych. Zaprezentowano zasady funkcjonowania aplikacji „Moja Komenda” oraz przedstawiono rolę dzielnicowych.
Szczególne zainteresowanie wzbudziła prelekcja dotycząca zabezpieczeń w sieci i możliwości uniknięcia zagrożeń internetowych. Zdaniem specjalistów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie uniknięcie zagrożeń w stu procentach nie jest możliwe, jednak utrudnienie cyberprzestępcom działalności jest koniecznością. Wspomniano również o zgubnym wpływie gry „Niebieski Wieloryb”, która może doprowadzać dzieci i młodzież do działań autodestrukcyjnych.
W programie było także omówienie zgubnego wpływu tzw. dopalaczy oraz interesujący wykład „Cyberprzestrzeń a małe dziecko”. (pk)